Ja podeu consultar el calendari fiscal de l’exercici 2018

El calendari de pagament per a l’exercici 2018 queda establert de la següent manera:

Taxa o impost Període voluntari
Taxa d’escombraries (1r pagament) Del 29 de març al 31 de maig
Impost vehicles (anual) Del 29 de març al 31 de maig
IBI urbà (1r pagament) Del 27 d’abril al 29 de juny
IBI especial (anual) Del 27 d’abril al 29 de juny
IBI urbà (2n pagament) Del 29 de juny al 31 d’agost
IBI rústic (anual) Del 29 de juny al 31 d’agost
Guals (anual) Del 29 de juny al 31 d’agost
IAE (anual) Del 27 de juliol al 28 de setembre
Taxa d’escombraries (2n pagament) Del 27 de juliol al 28 de setembre


Informació sobre el compte de pagament personalitzat dels impostos a través de BASE, Gestió d’Ingressos

La gestió del cobrament d’impostos i taxes de l’Ajuntament de la Bisbal funciona a través de BASE Gestió d’Ingressos, un organisme autònom de la Diputació de Tarragona. Base ofereix el Compte de Pagament Personalitzat, una utilitat que facilita el pagament en 9 mensualitats dels tributs municipals en venciment periòdic i de període voluntari que el subjecte hagi de satisfer al llarg d’un exercici. Aplicant aquesta opció, es pagarien diverses les quotes agrupades i fragmentades en 9 mesos, sense interessos, que correspondrien a diversos tributs com ara l’IBI, l’IAE, l’Impost de circulació, les taxes de gual o la taxa d’escombraries. D’aquesta manera es pretén alleugerir la càrrega fiscal sobre les famílies.

El Compte de pagament personalitzat s’ha de sol·licitar de manera telemàtica a la web de BASE o a qualsevol oficina de BASE. Les sol·licituds que es facin ara fins a final d’any, s’aplicaran per a l’any següent.