S’aproven els beneficiaris i no beneficiaris de les subvencions per a excursions i colònies escolars per a famílies desafavorides

DSC_0808

La Junta de Govern Local, reunida el passat 7 de desembre, va aprovar la declaració de beneficiaris i no beneficiaris de la convocatòria de subvencions de famílies desafavorides per excursions i colònies escolars 2017/2018.

Val a dir que es va aprovar allò que va determinar la Comissió de Valoració, formada per la Regidora de Benestar Social, la Regidora de Cultura, la Regidora de Joventut i el secretari municipal.  Així, de 8 sol·licituds presentades, una família és beneficiària de la subvenció. Sis famílies no són beneficiàries perquè no han presentat tota la documentació, tot i haver estat reclamada des de l’Ajuntament, i una altra família no és beneficiària perquè no està empadronada a La Bisbal del Penedès.

En els propers dies es notificarà a les famílies si són o no beneficiàries de la subvenció i, en el cas de ser-ho, l’Ajuntament procedirà a abonar la part de cada excursió, fins a arribar al màxim, quan hagi presentat el rebut de les sortides escolars pagades.