Aquest divendres dia 1 de desembre hi ha ple extraordinari a l’Ajuntament de La Bisbal

Divendres 1 de desembre a les 14h tindrà lloc una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès per tractar els següents assumptes:

ORDRE DEL DIA

  1. Aaprovació Pressupost General 2018, plantilla personal funcionari i laboral i bases d’execució del pressupost. Expedient núm. 1245/2017.
  2. Donar compte informe intervenció d’estabilitat pressupostària. Expedient núm. 1245/2017