L’Ajuntament de la Bisbal fa un pas més per incrementar la potència elèctrica al polígon industrial Les Planes

El passat dijous 2 de novembre es va aprovar, per Junta de Govern Local, la proposta d’aprovació de la notificació de l’operació jurídica complementària al polígon industrial Les Planes. Aquesta operació és un pas més del projecte de Fecsa-Endesa d’incrementar la potència elèctrica al polígon, un projecte que no només afecta La Bisbal i que farà que el nostre municipi sigui més competitiu des del punt de vista industrial.

A la Junta de Govern del 23 de juny de 2017 l’Equip de Govern va aprovar inicialment aquesta operació jurídica complementària de modificació del projecte de reparcel·lació del polígon industrial. Aquesta aprovació inicial va notificar-se a les persones interessades, concedint-los audiència. Dins d’aquest termini de notificacions es van presentar diverses al·legacions per part dels interessats. Amb la proposta aprovada el dijous 2 de novembre l’equip de govern va desestimar algunes al·legacions i en va estimar d’altres, aprovant definitivament aquesta operació, que es publicarà al BOP i, així, es continuarà amb la tramitació.