Aquest dimecres s’interromprà el subministrament d’aigua a La Masieta per tasques de manteniment

Des de l’empresa FCC Aqualia ens informen que aquest dimecres 15 de novembre de 2017, entre les 8:00 i les 20:00h, s’interromprà el subminisrament d’aigua a tot el nucli de La Masieta a causa dels treballs de neteja del dipòsit.

 

Desde la empresa FCC Aqualia nos informan de que este miércoles 15 de noviembre del 2017, entre las 8:00 y las 20:00h, se interrumpirá el subministro de agua en todo el núcleo de La Masieta a causa de los trabajos de limpieza del depósito.

TALL_AIGUA_MASIETA_NETEJA_DI

Comments are closed.