S’han aprovat les subvencions del menjador escolar de setembre fins a febrer

La Junta de Govern, a proposta de la Regidoria d’Ensenyament ha aprovat el pagament de les subvencions de menjador escolar des del mes de setembre de 2016 fins al mes de febrer de 2017 (ambdós inclosos).

El passat mes de març es van aprovar els beneficiaris i les beneficiàries del servei de menjador escolar de la llar d’infants L’Oreneta i de l’Escola Ull de Vent.

Fins ara s’han subvencionat 5011 menús (3.958 de l’escola i 1.053 de la llar), l’import dels quals ascendeix a 11.949,49€ (7.590,5€ de l’Escola i 4.359,42€ de la Llar). Aquests imports es poden traduir en una mitjana mensual de 16 usuaris de la llar i de 68 de l’Escola subvencionats.

La Junta de Gobierno, a propuesta de la Regidoria d’Ensenyament ha aprobado el pago de las subvenciones de comedor escolar desde el mes de septiembre del 2016 hasta el mes de febrero del 2017 (ambos incluídos).

El pasado mes de marzo se aprobaron los beneficiarios y las beneficiarias del Servicio de comedor escolar de la Llar d’infants L’Oreneta i de l’Escola Ull de Vent.

Hasta ahora se han subvencionado 5011 menús (3.958 de la escuela y 1.053 de la Llar), el importe de los cuales asciende a 11.949,49€ (7.590,5€ de la Escuela y 4.359,42€ de la Llar). Estos importes se pueden traducir en una media mensual de 16 usuarios de la Llar y de 68 de la Escuela subvencionados.