Millores del servei de recollida de brosses

Aquest Ajuntament procedirà en breu a canviar tots els contenidors de residus del municipi.

Pel que fa a contenidors de residus domèstics, posarem contenidors de més capacitat. Actualment la capacitat de recollida és de 160.000 litres, s’augmentarà fins als 240.000 litres.

Dels contenidors de recollida selectiva, és a dir, de recollida de vidre, plàstic, paper i cartró, actualment hi ha 19 punts de recollida i s’augmentaran fins al 53 punts.

Des de l’Ajuntament s’està fent un gran esforç per no augmentar el preu del rebut de les escombraries, ja que aquest servei genera un dèficit de 174.530 euros.

A continuació us expliquem què paguem i cobrem per aquest servei
És important que, entre tots, col•laborem a l’hora de llençar els nostres residus, fent un bon ús del material que l’Ajuntament posa a la nostra disposició, d’aquesta forma podrem continuar mantenint el preu actual.

Des de la Regidoria de Serveis, fem una crida a tots els veïns, demanant la seva col•laboració a l’hora de llençar les escombraries que generem, dipositant cada residu en el contenidor corresponent. Tots els contenidors porten imprès que s’hi pot posar i que no s’hi ha de posar.

D’altra banda, també s’ha aprovat un Reglament de Serveis, el qual tots hem de complir, si no, ens veurem obligats a haver de posar sancions, i aquesta no és la voluntat de l’Equip de Govern.

I, per acabar, tots hem de pensar en la imatge del municipi, que en definitiva és la notra pròpia imatge. Si tenim un entorn brut, transmitim imatge de brutícia de nosaltres mateixos als nostres veïns i a les persones que ens puguin visitar.