11 propostes han estat triades com a finalistes als Pressupostos Participatius 2024

Aquest dimarts 11 de juny s’ha celebrat la reunió “TOP 10” dels pressupostos participatius. Diversos veïns han assistit a una trobada on s’han decidit quines, de les 24 propostes vàlides, passen a les votacions finals. En total, s’han triat 11 propostes i, aquestes, es podran votar en la següent fase del procés participatiu, que es durà a terme a la tardor.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va rebre un total de 129 propostes durant la fase de presentació d’aquestes. Després d’haver estudiat la seva viabilitat tècnica i econòmica (si eren legals, si contradeien plans municipals aprovats, si ja estaven previstes per l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, si feien referència al capítol d’inversions  -és a dir, si es proposaven subvencions, per exemple,  no tenien cabuda- i que cap superés els 80.000€) han quedat un total de 24 propostes vàlides, de les quals, els participants en la jornada participativa d’aquest dimarts han triat les següents propostes finalistes:

 • Ombra als locals socials
 • Càmeres lectores de matrícules al nucli
 • Incrementar l’arbrat del municipi
 • Espai de socialització per a gossos a l’Esplai
 • Pistes de pàdel a Can Gordei i el Priorat
 • Ombrejar el parc infantil del Priorat
 • Escales de la Miralba
 • Il·luminar el túnel que connecta l’extra amb la part de dalt del Priorat
 • Millora de la senyalització de rutes i camins
 • Pista poliesportiva a l’aire lliure a l’extra
 • Renovació de la zona de l’skatepark

Durant la fase de votació, que està prevista per a l’octubre, els veïns i les veïnes majors de 16 anys i empadronades al municipi podran votar les propostes finals i s’executaran les que tinguin més puntuació fins a arribar als 80.000€ previstos en la partida municipal de Pressupostos Participatius.

Per a més informació podeu accedir al web: https://participa.bisbalpenedes.com/


CASTELLANO | Este martes 11 de junio se ha celebrado la reunión “TOP 10” de los presupuestos participativos. Varios vecinos han asistido a un encuentro donde se han decidido cuáles, de las 24 propuestas válidas, pasan a las votaciones finales. En total, se han elegido 11 propuestas y, estas, se podrán votar en la siguiente fase del proceso participativo, que se llevará a cabo en otoño.

El Ajuntament de la Bisbal del Penedès recibió un total de 129 propuestas durante la fase de presentación de estas. Después de haber estudiado su viabilidad técnica y económica (si eran legales, si contradecían planes municipales aprobados, si ya estaban previstas por el Ajuntament de la Bisbal del Penedès, si hacían referencia al capítulo de inversiones -es decir, si se proponían subvenciones, por ejemplo, no tenían cabida- y que ninguna superase los 80.000€) han quedado un total de 24 propuestas válidas, de las cuales, los participantes en la jornada participativa de este martes han elegido las siguientes propuestas finalistas:

 • Sombra a los locales sociales
 • Cámaras lectoras de matrículas al núcleo
 • Incrementar el arbolado del municipio
 • Espacio de socialización para perros en L’Esplai
 • Pistas de pádel en Can Gordei y el Priorat
 • Sombrear el parque infantil del Priorat
 • Escaleras de la Miralba
 • Iluminar el túnel que conecta el extra con la parte de arriba del Priorat
 • Mejora de la señalización de rutas y caminos
 • Pista polideportiva al aire libre en la extra
 • Renovación de la zona del skatepark

Durante la fase de votación, que está prevista para octubre, los vecinos y las vecinas mayores de 16 años y empadronados en el municipio podrán votar las propuestas finales y se ejecutarán las que tengan más puntuación hasta llegar a los 80.000€ previstos en la partida municipal de Presupuestos Participativos.

Para más información podéis acceder a la web: https://participa.bisbalpenedes.com/