S’aprova la instal·lació d’un parc infantil al barri de la Miralba

La Junta de Govern del 13 de maig ha aprovat, a petició de la Regidoria de Barris, un contracte menor amb l’empresa Happyludic Playground and urban equipment, SL, per un total de 31.997,85€ (IVA inclòs), per instal·lar un parc infantil al barri de La Miralba.

Actualment, la urbanització de La Miralba no disposa de cap parc infantil i, per aquest motiu, se n’instal·larà un en un terreny municipal que hi ha al costat del local social. El contracte inclou:

 El rebaix del terreny, transport de terres i runa a l’abocador.

 • Instal·lació de ‘multijoc’ amb 3 torres, 2 ponts, un tub, dos tobogans, barra de bombers, rampa rocòdrom i un joc de 3 en ratlla.
 • Instal·lació de gronxador.
 • Instal·lació de llit elàstic amb marc perimetral de llosetes de cautxú.
 • Subministrament de sorra rentada de riu i repartiment uniforme d’aquesta.
 • Tancament perimetral de l’àmbit del parc amb una porta d’un metre d’amplària.

CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 13 de mayo ha aprobado, a petición de la Concejalía de Barrios, un contrato menor con la empresa Happyludic Playground and urban equipment, SL, por un total de 31.997,85€ (IVA incluido), para instalar un parque infantil en el barrio de La Miralba.

Actualmente, la urbanización de La Miralba no dispone de ningún parque infantil y, por este motivo, se instalará uno en el terreno municipal que hay al lado del local social. El contrato incluye:

 • El rebaje del terreno, transporte de tierras y runa en el vertedero.
 • Instalación de ‘mutijuego’ con 3 torres, 2 puentes, un tubo, dos toboganes, barra de bomberos, rampa rocódromo y un juego de 3 en raya.
 • Instalación de columpio.
 • Instalación de una cama elástica con marco perimetral de losetas de caucho.
 • Suministro de arena lavada de río y repartimiento uniforme de esta.
 • Cierre perimetral del ámbito del parque con una puerta de un metro de ancho.