Canvi d’horari del Punt Verd: a partir d’aquesta setmana els diumenges estarà tancat

A partir d’aquest cap de setmana, el Punt Verd estarà obert de dilluns a dissabte, en l’horari que us adjuntem. Els diumenges estarà tancat.

El regidor de Gestió de Residus, Daniel Caballero, ha explicat que “𝘴’𝘩𝘢 𝘩𝘢𝘨𝘶𝘵 𝘥’𝘢𝘥𝘰𝘱𝘵𝘢𝘳 𝘢𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘮𝘦𝘴𝘶𝘳𝘢 𝘥𝘦 𝘵𝘢𝘯𝘤𝘢𝘳 𝘦𝘭𝘴 𝘥𝘪𝘶𝘮𝘦𝘯𝘨𝘦𝘴 𝘱𝘦𝘳𝘲𝘶è 𝘩𝘪 𝘩𝘢 𝘩𝘢𝘨𝘶𝘵 𝘪𝘯𝘤𝘪𝘷𝘪𝘴𝘮𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘱𝘢𝘳𝘵 𝘥𝘦 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘰𝘴 𝘶𝘴𝘶𝘢𝘳𝘪𝘴 𝘲𝘶𝘦, 𝘦𝘯 𝘢𝘭𝘨𝘶𝘯𝘴 𝘤𝘢𝘴𝘰𝘴 𝘯𝘰 𝘩𝘢𝘯 𝘧𝘦𝘵 𝘣é 𝘦𝘭 𝘳𝘦𝘤𝘪𝘤𝘭𝘢𝘵𝘨𝘦 𝘪, 𝘦𝘯 𝘥’𝘢𝘭𝘵𝘳𝘦𝘴, 𝘩𝘢𝘯 𝘧𝘦𝘵 𝘮𝘢𝘭𝘣é 𝘱𝘢𝘳𝘵 𝘥𝘦𝘭𝘴 𝘦𝘲𝘶𝘪𝘱𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘴. 𝘌𝘯 𝘵𝘢𝘯 𝘴𝘰𝘭𝘴 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘦𝘵𝘮𝘢𝘯𝘢 𝘴’𝘩𝘢𝘯 𝘩𝘢𝘨𝘶𝘵 𝘥𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘳𝘢𝘳 𝘥𝘰𝘴 𝘮𝘰𝘵𝘰𝘳𝘴 𝘱𝘦𝘳 𝘢 𝘭𝘢 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢 𝘥’𝘢𝘤𝘤é𝘴 𝘱𝘦𝘳 𝘮𝘢𝘭 ú𝘴 𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘷𝘢𝘯𝘥𝘢𝘭𝘪𝘴𝘮𝘦”.

Per tot plegat, a partir d’aquesta setmana els diumenges no s’hi podrà accedir.


CASTELLANO | A partir de este fin de semana, el Punt Verd estará abierto de lunes a sábado, en el horario que os adjuntamos. Los domingos estará cerrado.

El concejal de Gestión de Residuos, Daniel Caballero, ha explicado que “𝘴𝘦 𝘩𝘢 𝘵𝘦𝘯𝘪𝘥𝘰 𝘲𝘶𝘦 𝘢𝘥𝘰𝘱𝘵𝘢𝘳 𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘥𝘢 𝘥𝘦 𝘤𝘦𝘳𝘳𝘢𝘳 𝘭𝘰𝘴 𝘥𝘰𝘮𝘪𝘯𝘨𝘰𝘴 𝘱𝘰𝘳𝘲𝘶𝘦 𝘩𝘢 𝘩𝘢𝘣𝘪𝘥𝘰 𝘪𝘯𝘤𝘪𝘷𝘪𝘴𝘮𝘰 𝘱𝘰𝘳 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘦 𝘷𝘢𝘳𝘪𝘰𝘴 𝘶𝘴𝘶𝘢𝘳𝘪𝘰𝘴 𝘲𝘶𝘦, 𝘦𝘯 𝘢𝘭𝘨𝘶𝘯𝘰𝘴 𝘤𝘢𝘴𝘰𝘴, 𝘯𝘰 𝘩𝘢𝘯 𝘩𝘦𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘪𝘦𝘯 𝘦𝘭 𝘳𝘦𝘤𝘪𝘤𝘭𝘢𝘫𝘦 𝘺, 𝘦𝘯 𝘰𝘵𝘳𝘰𝘴, 𝘩𝘢𝘯 𝘤𝘢𝘶𝘴𝘢𝘥𝘰 𝘥𝘢ñ𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘰𝘴 𝘦𝘲𝘶𝘪𝘱𝘢𝘮𝘪𝘦𝘯𝘵𝘰𝘴. 𝘌𝘯 𝘵𝘢𝘭 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘦𝘮𝘢𝘯𝘢 𝘴𝘦 𝘩𝘢𝘯 𝘵𝘦𝘯𝘪𝘥𝘰 𝘲𝘶𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘳𝘢𝘳 𝘥𝘰𝘴 𝘮𝘰𝘵𝘰𝘳𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘭𝘢 𝘱𝘶𝘦𝘳𝘵𝘢 𝘥𝘦 𝘢𝘤𝘤𝘦𝘴𝘰 𝘱𝘰𝘳 𝘮𝘢𝘭 𝘶𝘴𝘰 𝘺 𝘱𝘰𝘳 𝘷𝘢𝘯𝘥𝘢𝘭𝘪𝘴𝘮𝘰”.

Por todo ello, a partir de esta semana los domingos no se podrá acceder al recinto.