L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès s’ha adjudicat una parcel·la de la Miralba per impagament de les quotes d’urbanització

*Imatge d’arxiu – Un carrer de la Miralba

La Junta de Govern del 26 d’octubre ha aprovat, a petició de la Regidoria d’Urbanisme, l’adjudicació d’una parcel·la al carrer Magnòlia de la Miralba per impagament de les quotes d’urbanització.

El febrer de 2008 es van aprovar les liquidacions i el pagament de les quotes urbanístiques provisionals de les parcel·les resultants de la reparcel·lació de la Miralba. BASE va informar a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès que una parcel·la del carrer Magnòlia -sense cap habitatge construït- tenia deutes de les quotes d’urbanització i que la subhasta pública del bé embargat havia quedat deserta. La parcel·la no té un propietari assignat, ja que els hereus no van acceptar l’herència de la parcel·la. Per tot plegat, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès s’ha adjudicat aquesta parcel·la per compensar el deute de les quotes d’urbanització.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 26 de octubre ha aprobado, a petición de la Concejalía de Urbanismo, la adjudicación de una parcela en la calle Magnòlia de la Miralba por impago de las cuotas de urbanización.

En febrero de 2008 se aprobaron las liquidaciones y el pago de las cuotas urbanísticas provisionales de las parcelas resultantes de la reparcelación de la Miralba. BASE informó al Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès de que una parcela de la calle Magnòlia -sin ninguna vivienda construida- tenía deudas de las cuotas de urbanización y que la subasta pública del bien embargado había quedado desierta. La parcela no tiene un propietario asignado, ya que los herederos no aceptaron la herencia de la parcela. Por todo ello, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès se ha adjudicado esta parcela para compensar la deuda de las cuotas de urbanización.