19 d’octubre: Dia Mundial de la lluita contra el càncer de mama

Avui, 19 d’octubre, és el Dia Mundial de la lluita contra el Càncer de Mama i, per aquest motiu, aquest vespre il·luminarem la Casa de la Vila de color rosa. La jornada té l’objectiu de conscienciar la població sobre la importància d’un diagnòstic precoç d’aquesta malaltia, per poder tenir més probabilitats de guanyar la lluita contra el tumor més freqüent en les dones d’arreu del món.

Segons dades del govern de la Generalitat, l’any passat es van diagnosticar 5.497 casos de càncer de mama a Catalunya i la supervivència de les pacients amb aquest tumor 5 anys després del diagnòstic frega el 90%. Anualment, es detecta una mitjana de 1.300 casos mitjançant el programa de cribratge de càncer de mama.

La detecció precoç permet detectar el càncer de mama en una etapa molt inicial, quan encara no produeix molèsties i la possibilitat de curació és més alta. Per això és tan important fer-se les mamografies bianuals (adjuntem el tríptic).
Podeu trobar més informació sobre aquesta jornada, la malaltia i la prevenció, en aquest enllaç: https://canalsalut.gencat.cat/ca/actualitat/dies-mundials/cancer-mama/


CASTELLANO | Hoy, 19 de octubre, es el Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de Mama y, por este motivo, al anochecer iluminaremos la fachada de la Casa de la Vila de color rosa. La jornada tiene el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de un diagnóstico precoz de esta enfermedad, para poder tener más probabilidades de ganar la lucha contra el tumor más frecuente en las mujeres de todo el mundo.

Según datos del gobierno de la Generalitat, el año pasado se diagnosticaron 5.497 casos de cáncer de mama en Catalunya y la supervivencia de las pacientes con este tumor 5 años después del diagnóstico roza el 90%. Anualmente, se detecta una media de 1.300 casos mediante el programa de cribado de cáncer de mama.

La detección precoz permite detectar el cáncer de mama en una etapa muy inicial, cuando todavía no produce molestias y la posibilidad de curación es más alta. Por eso es tan importante hacerse las mamografías bianuales (adjuntamos el tríptico).
Podéis encontrar más información sobre esta jornada, la enfermedad y la prevención, en este enlace: https://canalsalut.gencat.cat/ca/actualitat/dies-mundials/cancer-mama/