Aquest dilluns ha tingut lloc una reunió informativa adreçada a les alimentadores i els alimentadors de gats de carrer

Aquest dilluns 18 de setembre ha tingut lloc la primera reunió informativa amb les alimentadores i els alimentadors de gats ferals del municipi. Els i les assistents han pogut conversar amb l’alcaldessa Agnès Ferré i el regidor de Benestar Animal, Dani Caballero, així com amb el veterinari de l’empresa responsable d’esterilitzar i tenir cura de les colònies de gats de carrer del municipi, Ferran Juan.

Durant la trobada, s’ha informat sobre la propera entrada en vigor de la nova Llei de protecció dels drets i el benestar dels animals, que obliga a fer un nou registre i a actualitzar les dades dels i les alimentadores de gats de carrer. També s’ha fet saber als assistents que, recentment, s’han adquirit més gàbies per poder capturar més gats i, així, facilitar les tasques d’esterilització.

Quant a l’alimentació per a gats, el regidor de Benestar Animal ha explicat que la regidoria està mantenint converses amb Affinity amb l’objectiu de signar, molt aviat, un conveni mitjançant el qual l’empresa cedirà aliments per alimentar les colònies de gats del municipi.

Des de la Regidoria de Benestar Animal volem agrair la participació de totes les persones que han assistit a la reunió i ens han traslladat les seves inquietuds. Estem treballant per controlar les colònies i millorar la salut i la qualitat de vida dels gats de carrer i agraïm enormement la tasca altruista que feu els i les alimentadores.


CASTELLANO | Este lunes 18 de septiembre ha tenido lugar la primera reunión informativa con las alimentadoras y los alimentadores de gatos ferales del municipio. Los y las asistentes han podido conversar con la alcaldesa Agnès Ferré y el concejal de Bienestar Animal, Dani Caballero, así como con el veterinario de la empresa responsable de esterilizar y velar por la salud de las colonias de gatos de calle del municipio, Ferran Juan.

Durante el encuentro, se ha informado sobre la próxima entrada en vigor de la nueva Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales que obliga a hacer un nuevo registro y a actualizar los datos de los y las alimentadoras de gatos de calle. También se les ha hecho saber a los asistentes que, recientemente, se han adquirido más jaulas para poder capturar más gatos y, así, facilitar las tareas de esterilización.

En cuanto a la alimentación para gatos, el concejal de Bienestar Animal ha explicado que la concejalía está manteniendo conversaciones con Affinity con el objetivo de firmar, en breve, un convenio mediante el cual la empresa cederá alimentos para alimentar las colonias de gatos del municipio.

Desde la Concejalía de Bienestar Animal queremos agradecer la participación de todas las personas que han asistido a la reunión y nos han trasladado sus inquietudes. Estamos trabajando para mejorar las colonias y mejorar la salud y la calidad de vida de los gatos de calle y agradecemos enormemente el trabajo altruista que hacéis los y las alimentadoras.