Implementació de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) als municipis de la comarca de menys de 20.000 habitants

Conveni entre la Diputació de Tarragona i els Consells Comarcals de la demarcació de Tarragona per garantir el desplegament de l’administració digital als municipis

El Consell Comarcal del Baix Penedès coordina i executa la implementació de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) als municipis de la comarca de menys de 20.000 habitants, amb l’objectiu de millorar la seguretat de la informació i dels sistemes TiC per tal de crear les condicions necessàries de confiança en l’ús dels mitjans electrònics, garantir la seguretat dels sistemes, les dades, les comunicacions i els serveis electrònics, que permeti als ciutadans i a les administracions públiques l’exercici de drets i el compliment de deures a través d’aquests mitjans. L’objectiu final és l’obtenció de la certificació microCENS per a tots aquests ajuntaments.

Aquestes actuacions s’han dut a terme gràcies al conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els consells comarcals de la província, per a la implementació de l’administració digital als municipis, aprovat el dia 25 d’octubre de 2022 i que compta amb una dotació econòmica de 19.800 €. En el cas del Baix Penedès, ja s’ha obtingut la certificació del microCENS per a l’ajuntament pilot (Masllorenç) i s’està treballant per aconseguir aquest mateix resultat a la resta d’ajuntaments. A hores d’ara la seguretat dels municipis ha estat ja molt millorada.


CASTELLANO | Convenio entyre la Diputación de Tarragona y los Consells Comarcals de la demarcación de Tarragona para garantizar el despliegue de la administración digital en los municipios

El Consell Comarcal del Baix Penedès coordina y ejecuta la implementación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en los municipios de la comarca de menos de 20.000 habitantes, con el objetivo de mejorar la seguridad de la información y de los sistemas TiC con tal de crear las condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios electrónicos, garantizar la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones y los servicios electrónicos, que permita a los ciudadanos y a las administraciones públicas el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos medios. El objetivo final es la obtención de la certificación microCENS para todos estos ayuntamientos.

Estas actuaciones se han llevado a cabo gracias al convenio de colaboración entre la Diputación de Tarragona y los consells comarcals de la provincia, para la implementación de la administración digital en los municipios, aprobado el día 25 de octubre de 2022 y que cuenta con una dotación económica de 19.800€. En el caso del Baix Penedès, ya se ha obtenido la certificación del microCENS para el ayuntamiento piloto (Masllorenç) y se está trabajando para conseguir este mismo resultado en el resto de ayuntamientos. En la actualidad, la seguridad de los municipios ha sido ya muy mejorada.