Els veïns i veïnes de l’Ortigós votaran els Pressupostos Participatius el diumenge 17 de setembre al migdia

El proper diumenge 17 de setembre de 12h a 13, podreu votar els Pressupostos Participatius al davant del Mas del Sol.

Els veïns que no pugueu venir a votar el diumenge, podreu votar a l’Ajuntament del 18 al 22 de setembre.

Trobareu els papers per votar en cada punt de votació i, cada habitatge -sigueu veïns empadronats o no-, podrà emetre un vot.

El recompte de vots es farà quan s’acabi l’horari de votacions i es gravarà per publicar-lo a les xarxes socials. Val a dir que, tot i que es faci aquest recompte, encara pot variar amb els vots que els veïns o veïnes puguin adreçar directament a l’Ajuntament, en cas de no poder venir a votar el dia en què es faci al seu barri.

Aquestes són les propostes que es podran votar a l’Ortigós:

  • Formigonar l’entrada del camí  de Ca l’Alegret
  • Desfibril·lador DEA i formació per la seva utilització

CASTELLANO | El próximo domingo 17 de septiembre, de 12 a 13h, podréis votar los Presupuestos Participativos delante del Mas del Sol.

Los vecinos que no podáis venir a votar el domingo, podréis votar en el Ayuntamiento del 18 al 22 de septiembre.

Encontraréis los papeles para votar en cada punto de votación y, cada vivienda -seáis vecinos empadronados o no-, podrá emitir un voto.

El recuento de votos se hará cuando se termine el horario de votaciones y se grabará para publicarlo en las redes sociales. Cabe decir que, aunque se haga este recuento, todavía puede variar con los votos que los vecinos o vecinas puedan dirigir directamente al Ayuntamiento, en caso de no poder venir a votar el día en el que se haga en su barrio.

Estas son las propuestas que se podrán votar en L’Ortigós:

  • Hormigonar la entrada del camino de Ca l’Alegret
  • Desfibrilador DEA y formación para su utilización