Les Regidories de Gestió de Residus i Ensenyament i ECOBP han visitat l’institut Coster de la Torre per oferir una sessió informativa sobre reciclatge

El regidor de Gestió de Residus i Ensenyament, Dani Caballero; i la tècnica educadora d’ECOBP han visitat l’Institut Coster de la Torre, aquest matí, per oferir una sessió informativa adreçada al professorat per potenciar les bones pràctiques de reciclatge al centre educatiu.

L’objectiu d’aquesta acció era incidir en el fet que des de l’institut s’han de seguir bones pràctiques de reciclatge i que, alhora, els professors puguin transmetre aquestes bones pràctiques a l’alumnat.


El concejal de Gestión de Residuos y Educación, Dani Caballero; y la técnica educadora de ECOBP han visitado el Institut Coster de la Torre, esta mañana, para ofrecer una sesión informativa dirigida al profesorado para potenciar las buenas prácticas de reciclaje en el centro educativo.

El objetivo de esta acción era incidir en el hecho que desde el instituto se deben seguir unas buenas prácticas de reciclaje y que, a la vez, los profesores puedan transmitir estas buenas prácticas al alumnado.