La regidoria d’igualtat i feminismes treballa per la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques municipals

La regidora d’Igualtat i Feminismes, Paqui Cepas, està treballant en un projecte amb l’associació Forgender Seal perquè l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès inclogui la perspectiva de gènere en les polítiques municipals. L’objectiu principal és assolir el distintiu per la igualtat de gènere, una certificació d’àmbit internacional i un procés de millora continua que permet implantar un sistema de gestió per reconèixer i certificar el compromís polític i estratègic del govern municipal a favor de la igualtat efectiva entre dones i homes en la seva gestió i govern, a més de participar d’un avenç constant i progressiu cap a la igualtat.

Ara, s’ha iniciat el procés de certificació amb l’elaboració de l’autodiagnosi i l’elaboració del Pla de Compromís. L’autodiagnosi serveix per saber de quines polítiques, plans i actuacions disposa el municipi -en l’actualitat- a favor de la igualtat de gènere. El Pla de Compromís determina quins seran els compromisos del govern municipal per impulsar i promoure polítiques, plans i actuacions a favor de la igualtat de gènere en els pròxims dos anys.

L’associació Forgender Seal facilita el compromís d’institucions públiques i privades cap a la igualtat efectiva de dones i homes, impulsant processos de certificació per a l’obtenció de distintius i segells a favor de la igualtat de gènere. L’entitat té com a finalitat social impulsar l’exercici i defensa dels drets humans de les dones, drets reconeguts i garantits en la Convenció sobre l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra la Dona (CEDAW) i es compromet a treballar pel compliment dels objectius marcats en la Plataforma d’Acció de Beijing i de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, incorporant en la seva metodologia de treball la integració de la perspectiva de gènere en els seus sistemes de gestió.

CASTELLANO | La concejala de Igualdad y Feminismos, Paqui Cepas, está trabajando en un proyecto con la asociación Forgender Seal para que el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès incluya la perspectiva de género en las políticas municipales. El objetivo principal es conseguir el distintivo para la igualdad de género, una certificación de ámbito internacional y un proceso de mejora continua que permite implantar un sistema de gestión para reconocer y certificar el compromiso político y estratégico del gobierno municipal a favor de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en su gestión y gobierno, además de participar en un adelanto constante y progresivo hacia la igualdad.

Ahora, se ha iniciado el proceso de certificación con la elaboración del Autodiagnóstico y la elaboración del Plan de Compromiso. El autodiagnóstico sirve para saber de qué políticas, planes y actuaciones dispone el municipio -en la actualidad- a favor de la igualdad de género. El Plan de Compromiso determina cuáles serán los compromisos del gobierno municipal para impulsar y promover políticas, planes y actuaciones a favor de la igualdad de género en los próximos dos años.

La asociación Forgender Seal facilita el compromiso de instituciones públicas y privadas hacia la igualdad efectiva de mujeres y hombres, impulsando procesos de certificación para la obtención de distintivos y sellos a favor de la igualdad de género. La finalidad social de la entidad es impulsar el ejercicio y defensa de los derechos humanos de las mujeres, derechos reconocidos y garantizados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y se compromete a trabajar por el cumplimiento de los objetivos marcados en la Plataforma de Acción de Beijing y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, incorporando a su metodología de trabajo la integración de la perspectiva de género en sus sistemas de gestión.