El proper dilluns 17 de juliol tindrà lloc una Junta de Govern amb dues propostes amb competència delegada del Ple

El proper dilluns 17 de juliol se celebrarà una Junta de Govern que, a l’ordre del dia, inclou dues propostes amb competència del Ple delegada a la Junta de Govern segons l’acord plenari del 6 de juliol de 2023. Són les següents:

  • Pròrroga de les obres de la Fase 1 del poliesportiu municipal.
  • Adjudicació provisional de les obres de millora de les infraestructures del barri de la Riba.

Les sessions de la Junta de Govern local no són públiques, però quan actua amb competències delegades del Ple, la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les sessions del Ple, que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre. Per aquest motiu, el dilluns 17 de juliol a les 13:15h s’obriran les portes de la sala de plens per tal que hi pugui assistir públic i també es gravaran aquests punts de l’ordre del dia i, posteriorment, es publicarà el vídeo per garantir la seva publicitat. L’alcaldessa Agnès Ferré ha fet arribar un correu als regidors de l’oposició amb la informació sobre aquestes propostes.


CASTELLANO | El próximo lunes 17 de julio se celebrará una Junta de Gobierno que, en el orden del día, incluye dos propuestas con competencia del Pleno delegada a la Junta de Gobierno según el acuerdo plenario del 6 de julio de 2023. Son las siguientes:

  • Prórroga de las obras de la fase 1 del polideportivo municipal.
  •  Adjudicación provisional de las obras de mejora de las infraestructuras del barrio de la Riba.

Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no son públicas, pero cuando actúa con competencias delegadas del Pleno, la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las sesiones del Pleno, que son públicas. Así lo declaró la STS 161/2013, de 26 de septiembre. Por este motivo, el lunes 17 de julio a las 13:15h se abrirán las puertas de la sala de plenos con tal que pueda asistir público y también se grabarán estos puntos del orden del día y, posteriormente, se publicará el vídeo para garantizar su publicidad. La alcaldesa Agnès Ferré ha hecho llegar un correo a los concejales de la oposición con la información sobre estas propuestas.