La Biblioteca pública de la Bisbal del Penedès continua ampliant els seus fons per satisfer les necessitats dels usuaris i les usuàries

La Biblioteca de la Bisbal del Penedès ampliarà els seus fons i seccions gràcies a l’obtenció de dues subvencions destinades a l’adquisició de fons bibliogràfics per a les biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya: la primera de les quals atorgada per l’OSIC per un valor de 4.000€ i la segona amb càrrec als Fons Next Generation de la UE per un valor de 1.600€.

Gràcies a aquestes subvencions, a més de mantenir el subministrament de novetats de novel·la en català i castellà, la Biblioteca ha pogut continuar ampliant els fons de manga -amb l’adquisició de sis noves col·leccions- i actualitzar les lectures obligatòries de primària i secundària, per tal de permetre que tot aquell alumne que ho necessiti, trobi a la biblioteca els llibres de lectura requerits durant el curs escolar. A més, ambdues subvencions han permès tirar endavant els projectes per crear una secció pròpia en llengua estrangera, adquirint llibres en anglès, francès, italià i alemany; així com iniciar un fons de formació amb llibres destinats a l’autoaprenentatge i l’obtenció de cursos.


CASTELLANO | La Biblioteca de la Bisbal del Penedès ampliará sus fondos y secciones gracias a la obtención de dos subvenciones destinadas a la adquisición de fondos bibliográficos para las bibliotecas del sistema de lectura pública de Cataluña: la primera de las cuales otorgada por la OSIC por un valor de 4.000€ y la segunda a cargo de los Fondos Next Generation de la UE por un valor de 1.600€.

Gracias a estas subvenciones, además de mantener el suministro de novedades de novela en catalán y castellano, la Biblioteca ha podido continuar ampliando los fondos de manga -con la adquisición de seis nuevas colecciones- y actualizar las lecturas obligatorias de primaria y secundaria, con tal de permitir que todo aquel alumno que lo necesite, encuentre en la biblioteca los libros de lectura requeridos durante el curso escolar. Además, ambas subvenciones han permitido llevar a cabo proyectos para crear una sección propia en lengua extranjera, adquiriendo libros en e inglés, francés, italiano y alemán, así como iniciar un fondo de formación con libros destinados al autoaprendizaje y la obtención de cursos.