S’aprova declarar desertes les convocatòries per a nous autònoms i per a la creació de llocs de treball 2021

La Junta de govern del 27 de desembre ha aprovat declarar desertes les convocatòries de subvencions d’ocupació: per a les persones desocupades que s’hagin establert com a autònomes per a la posada en marxa d’una activitat econòmica entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021; i per a les empreses instal·lades al municipi que hagin creat ocupació amb persones desocupades de la Bisbal -amb un increment de personal- durant el 2021.

Les sol·licituds per a ambdues subvencions es podien presentar del 22 de novembre al 21 de desembre de 2022 (ambdós inclosos). Com que no s’ha presentat cap sol·licitud, s’ha aprovat declarar desertes les convocatòries.


La Junta de gobierno del 27 de diciembre ha aprobado declarar desiertas las convocatorias de subvenciones de ocupación: para las personas desocupadas que se hayan establecido como autónomas para la puesta en marcha de una actividad económica entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021; y para las empresas instaladas en el municipio que hayan creado ocupación con personas desocupadas de la Bisbal -con un incremento del personal- durante el 2021.

Las solicitudes para ambas subvenciones se podían presentar del 22 de noviembre al 21 de diciembre de 2022 (ambos incluidos). Como no se ha presentado ninguna solicitud, se ha aprobado declarar desiertas las convocatorias.