S’ha aprovat el calendari fiscal de l’any 2023 – Fins al 30 de desembre podeu demanar el compte de pagament personalitzat i la bonificació per a vehicles elèctrics o híbrids

El Ple ordinari, celebrat el passat 19 de desembre, va aprovar el calendari fiscal de l’any 2023.

Us recordem que aquest divendres finalitza el termini per sol·licitar el compte de pagament personalitzat, que us permet fer el pagament dels impostos en 9 mesos. Podeu sol·licitar-lo a l’oficina de BASE. : https://www.base.cat/web/ca/ciutadans/Tramits/RecaptacioImpostos/Voluntaria/PagamentPersonalitzat/PagamentPersonalitzat.html

Si teniu vehicles elèctrics o híbrids, heu de sol·licitar la bonificació del 50% de la quota de l’Impost de Circulació abans del 30 de desembre de 2022, perquè es pugui aplicar l’any 2023: https://bit.ly/3hzWr5s


El Pleno ordinario, celebrado el pasado 19 de diciembre, aprobó el calendario fiscal del año 2023.

Os recordamos que este viernes finaliza el plazo para solicitar la cuenta de pago personalizada, que os permite hacer el pago de los impuestos en 9 meses. Lo podéis solicitar en la oficina de BASE: https://www.base.cat/web/ca/ciutadans/Tramits/RecaptacioImpostos/Voluntaria/PagamentPersonalitzat/PagamentPersonalitzat.html

Si tenéis vehículos eléctricos o híbridos, tenéis que solicitar la bonificación del 50% de la cuota del Impuesto de Circulación antes del 30 de diciembre de 2022, para que se pueda aplicar en el año 2023: https://bit.ly/3hzWr5s