L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès s’adhereix al conveni per a la creació de l’Oficina Comarcal d’Impuls a la Transició Energètica del Baix Penedès

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat el conveni interadministratiu amb el Consell Comarcal del Baix Penedès per a la creació de l’Oficina Comarcal d’Impuls a la Transició Energètica del Baix Penedès (OCITEBP) amb l’objectiu de prioritzar el procés de descarbonització en què ens trobem actualment, amb el canvi de paradigma energètic europeu. L’OCITEBP facilitarà suport tècnic als ajuntaments de la comarca en matèria de sanejament, oficina tècnica ambiental comarcal (OTAC), qualitat de vida animal, prevenció d’incendis i gestió de residus.

Aquesta oficina es finança amb una subvenció de 90.000€ de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) -equivalent al 88,16% del pressupost del projecte- i les aportacions dels ajuntaments participants, que són els d’Albinyana, l’Arboç, Llorenç del Penedès, Bellvei, Cunit, Sant Jaume dels Domenys, Masllorenç, Santa Oliva i la Bisbal del Penedès. En el cas del nostre municipi, l’aportació econòmica per a dos anualitats és de 1.342,84€.

La regidora de Medi Ambient i Protecció Animal, Leo Uceda; i l’enginyer municipal ja han mantingut les primeres reunions amb les persones responsables de la gestió d’aquesta nova oficina amb l’objectiu d’iniciar les col·laboracions.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha aprobado el convenio interadministrativo con el Consell Comarcal del Baix Penedès para la creación de la Oficina Comarcal de Impulso a la Transición Energética del Baix Penedès (OCITEBP) con el objetivo de priorizar el proceso de descarbonización en el que nos encontramos actualmente, con el cambio de paradigma energético europeo. La OCITEBP facilitará apoyo técnico a los ayuntamientos de la comarca en materia de saneamiento, oficina técnica ambiental comarcal (OTAC), calidad de vida animal, prevención de incendios y gestión de residuos.

Esta oficina se financia con una subvención de 90.000€ del Institut Català d’Energia (ICAEN) -equivalente al 88,16% del presupuesto del proyecto- y las aportaciones de los ayuntamientos participantes, que son los de Albinyana, l’Arboç, Llorenç del Penedès, Bellvei, Cunit, Sant Jaume dels Domenys, Masllorenç, Santa Oliva y la Bisbal del Penedès. En el caso de nuestro municipio, la aportación económica para dos anualidades es de 1.342,84€.

La concejala de Medio Ambiente y Protección Animal, Leo Uceda; y el ingeniero municipal ya han mantenido las primeras reuniones con las personas responsables de la gestión de esta nueva oficina con el objetivo de iniciar las colaboraciones.