Properament començarà el termini de les convocatòries de subvencions escolars del curs 2021-22

La Regidora d’Ensenyament us informa que properament començarà el termini per presentar la documentació per sol·licitar els ajuts per al menjador i el transport escolar de l’Escola Ull de Vent i per als llibres de l’institut del curs 2021/22 (el curs passat)

L’octubre de 2022 van quedar aprovades definitivament les bases de les subvencions d’ensenyament i, la Junta de govern del passat 7 de novembre va aprovar les convocatòries de subvencions. El termini per a presentar sol·licituds començarà quan les convocatòries surtin publicades al BOPT (us n’informarem a través dels canals de comunicació habituals). No obstant això, us avancem aquesta informació perquè la tingueu en compte:

  • Per a la convocatòria de llibres de l’institut, caldrà que adjunteu la factura i el comprovant de pagament (transferència bancària, càrrec a la targeta de crèdit…).
  • Per a la convocatòria de transport escolar, caldrà que adjunteu la factura i el comprovant de pagament (transferència bancària, càrrec al compte corrent…).
  • Per a la convocatòria de menjador escolar, caldrà que adjunteu la factura i el comprovant de pagament (transferència bancària, càrrec al compte corrent…).

CASTELLANO | La Concejalía de Educación os informa de que próximamente empezará el plazo para presentar la documentación para solicitar las ayudas para el comedor y el transporte escolar de la Escola Ull de Vent y para los libros del instituto del curso 2021/22 (el curso pasado)

En octubre de 2022 quedaron aprobadas definitivamente las bases de las subvenciones de educación y, la Junta de gobierno del pasado 7 de noviembre aprobó las convocatorias de subvenciones. El plazo para presentar solicitudes empezará cuando las convocatorias salgan publicadas en el BOPT (os informaremos a través de los canales de comunicación habituales). No obstante, os adelantamos esta información para que la tengáis en cuenta:

  • Para la convocatoria de libros del instituto, será necesario que adjuntéis la factura y el comprobante de pago (transferencia bancaria, cargo en la tarjeta de crédito…).
  • Para la convocatoria de transporte escolar, será necesario que adjuntéis la factura y el comprobante de pago (transferencia bancaria, cargo en la cuenta corriente…).
  • Para la convocatoria de comedor escolar, será necesario que adjuntéis la factura y el comprobante de pago (transferencia bancaria, cargo en la cuenta corriente…).