Comença el termini per presentar propostes a la licitació del servei de dinamització dels parcs de salut i les activitats de la gent gran

Comença el termini per presentar propostes per a la licitació del servei de dinamització dels parcs de salut i les activitats de la gent gran

La Junta de govern d’aquest dilluns 24 d’octubre de 2022 ha aprovat la licitació del servei de dinamització dels parcs de salut i activitats per a la gent gran al Racó de la Gent Gran i als locals socials del Priorat, la Miralba i Can Gordei.

El termini per presentar propostes va del dijous 27 d’octubre al dijous 10 de novembre de 2022.

La durada del contracte serà del 9 de gener de 2023 al 22 de juny de 2024 i l’import és de 41.399,12€ (IVA inclòs) per al 2023 i 24.419,40€ (IVA inclòs) per al 2024.

Al perfil del contractant hi trobareu tota la informació: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=110452738&lawType=

La licitació inclou:

Les activitats als parcs de salut: petites caminades, exercicis amb els aparells, estiraments i pilates suau.

 • Parc de salut al nucli: dilluns, dimecres i divendres de 9:30h a 11:00h
 • Parc de salut de la Miralba: dimarts i dijous de 17:00h a 18:30h
 • Parc de salut del Priorat: dilluns i dimecres de 17:00h a 18:30h
 • Parc de salut de Can Gordei: dimarts i dijous de 9:30h a 11:00h

Activitats als locals socials:

Informàtica, català, curs de memòria i jocs de taula

 • Racó de la gent gran: dilluns, dimecres i dijous de 17:00h a 20:00h
 • Local social de la Miralba: dilluns i dimecres de 17.00h a 20:00h
 • Local social del Priorat: dimarts i dijous de 17:00h a 20:00h
 • Local social de Can Gordei: dimarts i divendres de 17:00h a 20:00h

Durant els mesos de gener a juny es va dur a terme una prova pilot, amb activitats de gimnàstica i benestar emocional, per conèixer el volum de persones grans que -després de la pandèmia de COVID-19- estaven disposades a reiniciar la seva vida social i la participació en les diferents activitats que s’organitzen des de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Havent obtingut resultats positius de la prova pilot, ara l’Ajuntament tira endavant aquesta licitació amb l’objectiu de desenvolupar activitats per a fer més saludables els estils de vida de les persones, la gestió de les emocions com a font de benestar emocional, el creixement personal i, en conseqüència, la millora de la qualitat de vida de les persones.

CASTELLANO | La Junta de gobierno de este lunes 24 de octubre de 2022 ha aprobado la licitación del servicio de dinamización de los parques de salud y actividades para la gente mayor en el Racó de la Gent Gran y en los locales sociales del Priorat, la Miralba y Can Gordei.

El plazo para presentar propuestas va del jueves 27 de octubre al jueves 10 de noviembre de 2022.

La duración del contrato será del 9 de enero de 2023 al 22 de junio de 2024 y el importe es de 41.399,12€ (IVA incluido) para el 2023 y 24.419,40€ (IVA incluido) para el 2024.

En el perfil del contratante encontraréis toda la información: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=110452738&lawType=

La licitación incluye:

Las actividades en los parques de salud: pequeñas caminatas, ejercicios con aparatos, estiramientos y pilates suave.

 • Parque de salud del núcleo: lunes, miércoles y viernes de 9:30h a 11:00h.
 • Parque de salud de la Miralba: martes y jueves de 17:00h a 18:30h
 • Parque de salud del Priorato: lunes y miércoles de 17:00h a 18:30h
 • Parque de salud de Can Gordei: martes y jueves de 9:30h a 11:00h

Actividades en los locales sociales:

Informática, catalán, curso de memoria y juegos de mesa

 • Racó de la gent gran: lunes, miércoles y jueves de 17:00h a 20:00h
 • Local social de la Miralba: lunes y miércoles de 17:00h a 20:00h
 • Local social del Priorat: martes y jueves de 17:00h a 20:00h
 • Local social de Can Gordei: martes y viernes de 17:00h a 20:00h

Durante los meses de enero a junio se llevó a cabo una prueba piloto, con actividades de gimnasia y bienestar emocional, para conocer el volumen de personas mayores que -después de la pandemia de COVID-19- estaban dispuestas a reiniciar su vida social y la participación en las distintas actividades que se organizan desde el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Habiendo obtenido resultados positivos de la prueba piloto, ahora el Ayuntamiento saca adelante esta licitación con el objetivo de desarrollar actividades para hacer más saludables los estilos de vida de las personas, la gestión de las emociones como fuente de bienestar emocional, el crecimiento personal y, en consecuencia, la mejora de la calidad de vida de las personas.