Ja s’ha publicat l’edició dels mesos de setembre i octubre de 2022 de la revista municipal Torre de Guaita

Ja s’ha publicat l’edició dels mesos de setembre i octubre de 2022 de la revista municipal Torre de Guaita i s’ha començat a repartir el format en paper. En aquesta edició, la revista estrena un nou disseny!

Quid Comunicació SL va ser l’empresa guanyadora de la licitació del servei de redacció, maquetació i impressió de la revista municipal per un termini de 2 anys + pròrroga de 2 anys.

Fe d’errates: a la pàgina 17, al punt “aprovació del Compte General de l’Exercici 2021” del Ple Municipal Ordinari del 19 de setembre del 2022, la votació del PSC és abstenció. A la revista hi ha una errada, ja que hi diu que va votar en contra.

Us podeu descarregar la revista en format digital, aquí.


CASTELLANO | Ya se ha publicado la edición de los meses de septiembre y octubre de 2022 de la revista municipal Torre de Guaita y se ha empezado a repartir el formato en papel. En esta edición, ¡La revista estrena un nuevo diseño!

Quid Comunicació SL fue la empresa ganadora de la licitación del servicio de redacción, maquetación e impresión de la revista municipal por un plazo de 2 años + prórroga de 2 años.

Fe de erratas: en la página 17, en el punto “aprobación de la Cuenta General del Ejercicio 2021” del Pleno Municipal Ordinario del 19 de septiembre de 2022, la votación del PSC es abstención. En la revista hay un error, ya que pone que votó en contra.

Os podéis descargar la revista en formato digital, aquí.