Se signa el contracte per a l’execució de les obres de la fase 1 del poliesportiu municipal

Aquest dilluns 12 de setembre s’ha signat el contracte entre l’empresa COASA i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès per a l’execució de les obres de la fase 1 del poliesportiu municipal.

El passat mes d’agost es van adjudicar les obres de remodelació i ampliació del poliesportiu municipal (fases 1.1. i 1.2.) a aquesta empresa per un import d’1.217.445€ (més IVA).

Aquest dilluns, l’empresa s’ha reunit amb l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré; la regidora d’Esports, Leo Uceda; i els serveis urbanístics municipals amb motiu de la signatura del contracte. També s’ha fet una visita al poliesportiu municipal perquè l’empresa pugui començar a treballar en el pla de seguretat i salut de l’obra.


Este lunes 12 de septiembre se ha firmado el contrato entre la empresa COASA y el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès para la ejecución de las obras de la fase 1 del polideportivo municipal.

El pasado mes de agosto se le adjudicaron las obras de remodelación y ampliación del polideportivo municipal (fases 1.1. y 1.2.) a esta empresa por un importe de 1.217.445€ (más IVA).

Este lunes, la empresa se ha reunido con la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré; la concejala de Deportes, Leo Uceda; y los servicios urbanísticos municipales con motivo de la firma del contrato. También se ha hecho una visita al polideportivo municipal para que la empresa pueda empezar a trabajar en el plan de seguridad y salud de la obra.