Diversos alumnes de l’Escola Ull de Vent han participat en el projecte #AlNatural: Repte col·lectiu d’Art Denúncia

Els alumnes de l’Escola Ull de Vent que es queden a dinar al menjador han participat en el projecte #AlNatural: Repte col·lectiu d’Art-Denúncia -a iniciativa de l’empresa que gestiona el servei de menjador- amb motiu del Dia Mundial del Clima i de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Es tracta d’una proposta de la Fundació Catalana de l’Esplai que forma part del projecte europeu EAT:LIFE i que consisteix a sensibilitzar els infants i els joves per posar fre al menjar plastificat i al sobre envasat d’un sol ús. L’objectiu és pensar, amb els infants, alternatives més sostenibles, saludables i transformadores, mitjançant diverses activitats.

El projecte animava els infants a construir una obra d’art-denúncia amb deixalles i exposar-la als patis de les escoles el dia 25 de març. Posteriorment, els alumnes havien de fer desaparèixer l’obra d’art-denúncia transformant les deixalles amb l’objectiu d’allargar la seva vida útil.

Us adjuntem la fotografia d’una de les obres amb què han participat els alumnes de l’escola.


Los alumnos de la Escola Ull de Vent que se quedan a comer al comedor han participado en el proyecto #AlNatural: Reto colectivo de Arte Denúncia -a iniciativa de la empresa que gestiona el servicio de comedor- con motivo del Día Mundial del Clima y de la mitigación y adaptación al cambio climático. Se trata de una propuesta de la Fundació Catalana de l’Esplai que forma parte del proyecto europeo EAT:LIFE y que consiste en sensibilizar a los niños y a los jóvenes para poner freno a la comida plastificada y al sobreenvasado de un solo uso. El objetivo es pensar, con los niños, alternativas más sostenibles, saludables y transformadoras, mediante varias actividades.

El proyecto animaba a los niños a construir una obra de arte denuncia con residuos y exponerla en los patios de las escuelas el día 25 de marzo. Posteriormente, los alumnos tenían que hacer desaparecer la obra de arte denuncia transformando los residuos con el objetivo de alargar su vida útil.

Os adjuntamos la fotografía de una de las obras con las que han participado los alumnos de la escuela.