S’instal·len senyals lluminosos amb leds solars en diversos passos de vianants

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha instal·lat senyals lluminosos amb leds solars en diversos passos de vianants del municipi, concretament als que estan ubicats a l’avinguda de la Diputació i l’avinguda de la Generalitat.

La regidora de Mobilitat i Via Pública, Leo Uceda, ha explicat que “amb aquestes accions perseguim l’objectiu de prevenir accidents i infraccions per part dels conductors en dues zones en què es dona un elevat pas de vianants i que, alhora, són dues carreteres: l’avinguda Generalitat, on hi ha diversos comerços, i l’avinguda Diputació, on hi ha el Club de Boxa. Amb aquests nous indicadors lluminosos, els passos de vianants seran més vistosos tant per als vehicles com per als vianants”.

A banda d’instal·lar senyals verticals, també s’ha pintat un nou pas de vianants a l’avinguda de la Diputació per oferir més opcions de pas als vianants i, aquests dies, la brigada municipal està repintant altres passos de vianants del municipi per fer-los més visibles.


El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha instalado señales luminosas con leds solares en varios pasos de peatones del municipio, concretamente en los que están ubicados en la avenida de la Diputación y la avenida de la Generalitat.

La concejala de Movilidad y Vía Pública, Leo Uceda, ha explicado que “con estas acciones perseguimos el objetivo de prevenir accidentes e infracciones por parte de los conductores en dos zonas en las que se da un elevado paso de peatones y que, a la vez, son dos carreteras: la avenida de la Generalitat, donde hay varios comercios, y la avenida Baix Penedès, donde está el Club de Boxeo. Con estos nuevos indicadores luminosos, los pasos de peatones serán más vistosos tanto para los vehículos como para los peatones”.

Aparte de instalar señales verticales, también se ha pintado un nuevo paso de peatones en la avenida de la Diputación para ofrecer más opciones de paso a los peatones y, estos días, la brigada municipal está repintando otros pasos de peatones del municipio para hacerlos más visibles.