S’han aprovat les bases per treure a concurs el bar del local social de la Miralba

El passat 16 de març es van aprovar -inicialment-, mitjançant Decret d’alcaldia, les bases reguladores que regeixen la llicència del bar del local social de la Miralba. Aquesta aprovació arriba després que el 2 de març s’aprovés definitivament la modificació de diverses ordenances fiscals, entre les quals es trobava la que permet iniciar el procediment per poder licitar el bar del local social de La Miralba.

Les bases aprovades inicialment estaran s’exposades al públic fins al 21 d’abril. Si, arribada aquesta data, no s’han presentat al·legacions, s’aprovaran definitivament i ja es podrà iniciar el procediment de concurs de la gestió del servei de bar del local social de La Miralba.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “si tot va bé, abans de l’estiu el local social de La Miralba ja podrà tenir el bar obert”.

Enllaç a l’anunci del BOPT:  https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=2354&ebop_any=2022


El pasado 16 de marzo se aprobó -inicialmente-, mediante decreto de alcaldía, las bases reguladoras que rigen la licencia del bar del local social de la Miralba. Esta aprobación llega después de que el 2 de marzo se aprobase definitivamente la modificación de varias ordenanzas fiscales, entre las cuales se encontraba la que permite iniciar el procedimiento para poder licitar el bar del local social de La Miralba.

Las bases aprobadas inicialmente estarán expuestas al público hasta el 21 de abril. Si, llegada esta fecha, no se han presentado alegaciones, se aprobarán definitivamente y ya se podrá iniciar el procedimiento de concurso de la gestión del servicio de bar del local social de La Miralba.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “si todo va bien, antes del verano el local social de La Miralba ya podrá tener el bar abierto”.

Enlace al anuncio del BOPT: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=2354&ebop_any=2022