L’Ajuntament ha aprovat un nou conveni amb l’organització Humana per a la recollida i el tractament de la roba usada

La Junta de Govern del 14 de març ha aprovat un nou conveni amb l’organització Humana per a la recollida i tractament de roba usada amb la finalitat de regular les activitats de recollida de roba usada i les actuacions de foment del reciclatge. Aquest conveni s’ha aprovat després que, el 2016, s’aprovés un conveni de col·laboració amb Humana amb l’objectiu de sensibilitzar la població local en relació amb el reciclatge, la reutilització i la valorització dels residus, la cooperació internacional per al desenvolupament i la solidaritat i el suport a les necessitats de la ciutadania.

Humana – Fundación Pueblo para Pueblo, es una organització no governamental per al desenvolupament (ONGD) que, des del 1987, desenvolupa projectes de cooperació en diferents països d’Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia, amb la finalitat d’impulsar la formació, l’educació, la capacitació i el progrés de les comunitats beneficiàries. El finançament d’aquestes activitats és possible gràcies, d’una banda, als recursos obtinguts per Humana i a les subvencions rebudes de diferents administracions i, de l’altra, a les donacions i la recollida de roba i calçat utilitzats.

En l’actualitat, el municipi compta amb sis punts de recollida de roba usada, ubicats en els següents punts:

 • Camí d’en Gosch
 • Avda. del Priorat, s/n
 • Avda. de Can Gordei, 25 B
 • C/ Sant Joan
 • Avda. Baix Penedès, 63 – 65
 • Avda. Colom, 13

L’any 2021 es van recuperar més de 14 tones de tèxtil usat a la Bisbal del Penedès, el que va suposar un increment de l’11,4% respecte a l’any anterior. Des d’Humana  expliquen que “la recollida selectiva de roba té un gran potencial per a garantir-ne una segona vida: el 50% se’n pot reutilitzar i més del 35% reciclar. Per això és important que es dipositi en un contenidor de roba: resulta obvi, però gairebé el 90% del residu tèxtil no acaba en el punt de recollida adequat, sinó al de fracció resta i posteriorment en un abocador o una incineradora”.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 14 de marzo ha aprobado un nuevo convenio con la organización Humana para la recogida y tratamiento de ropa usada con la finalidad de regular las actividades de recogida de ropa usada y las actuaciones de fomento del reciclaje.  Este convenio se ha aprobado después de que, en el 2015, se aprobase un convenio de colaboración con Humana con el objetivo de sensibilizar a la población local en relación con el reciclaje, la reutilización y la valorización de los residuos, la cooperación internacional para el desarrollo y la solidaridad y el apoyo a las necesidades de la ciudadanía.

Human – Fundación Pueblo para Pueblo, es una organización no gubernamental para el desarrollo (ONGD) que, desde el 1987, desarrolla proyectos de cooperación en distintos países de África, America Latina y Asia, con el objetivo de impulsar la formación, la educación, la capacitación y el progreso de las comunidades beneficiarias. La financiación de estas actividades es posible gracias, por un lado, a los recursos obtenidos por Humana y a las subvenciones recibidas de distintas administraciones y, por el otro, a las donaciones y la recogida de ropa y calzado usados.

En la actualidad, el municipio cuenta con seis puntos de recogida de ropa usada, ubicados en los siguientes puntos:

 • Camí d’en Gosch
 • Avda. del Priorat, s/n
 • Avda. de Can Gordei, 25 B
 • C/ Sant Joan
 • Avda. Baix Penedès, 63 – 65
 • Avda. Colom, 13

En el año 2021 se recuperaron más de 14 toneladas de textil usado en la Bisbal del Penedès, lo que supuso un incremento del 11,4% respecto al año anterior. Desde Humana explican que “la recogida selectiva de ropa tiene un gran potencial para garantizar una segunda vida de esta: el 50% se puede reutilizar y más del 35% reciclar. Por este motivo es importante que se deposite en un contenedor de ropa: resulta obvio, pero casi el 90% del residuo textil no termina en un punto de recogida adecuado, sino en el de fracción de restos y posteriormente en un vertedero o una incineradora”.