L’Ajuntament explica el projecte executiu de millora d’infraestructures de la Riba en diverses reunions adreçades als veïns del barri

Avui dilluns s’estan duent a terme reunions amb els veïns de la Riba amb l’objectiu d’explicar-los el projecte executiu de millora d’infraestructures del barri, que està previst que s’executi el 2023. 

A l’inici de cada reunió es fa una petita presentació, que va a càrrec de l’alcaldessa Agnès Ferré o de la primera tinenta d’alcaldia, Judith Vidal i, a continuació, el responsable de l’empresa redactora del projecte, l’explica. Posteriorment, tant ell com l’enginyer municipal responen les consultes i dubtes que puguin sorgir.

L’Ajuntament va convocar els veïns del barri a diverses reunions, que es duen a terme durant tot el dia a diferents hores, per facilitar l’assistència dels veïns. L’alcaldessa també va convidar a assistir a les reunions a tots els regidors de l’oposició.


Hoy lunes se están llevando a cabo reuniones con los vecinos de la Riba con el objetivo de explicarles el proyecto ejecutivo de mejora de infraestructuras del barrio, que está previsto que se ejecute en el 2023.

Al inicio de cada reunión se hace una pequeña presentación, que va a cargo de la alcaldesa Agnès Ferré o de la primera tenienta de alcaldía, Judith Vidal y, a continuación, el responsable de la empresa redactora del proyecto, lo explica. Posteriormente, tanto él como el ingeniero municipal responden a las consultas y dudas que puedan surgir.

El Ayuntamiento convocó a los vecinos del barrio a varias reuniones, que se llevan a cabo durante todo el día en distintas horas, para facilitar la asistencia de los vecinos. La alcaldesa también invitó a asistir a las reuniones a todos los concejales de la oposición.