Comença la prova pilot del servei d’activitats de dinamització per a la gent gran als locals de la Miralba i Can Gordei i al Racó de la Gent Gran

La Junta de Govern local del 31 de gener de 2022 va aprovar la contractació del servei d’activitats de dinamització per a la gent gran als locals socials de la Miralba i Can Gordei i al Racó de la Gent Gran, des del mes de febrer i fins al juny de 2022, com a prova pilot després de la pandèmia de COVID-19 i amb l’objectiu de poder tirar endavant la licitació d’aquests serveis durant els propers mesos.

El servei anirà a càrrec de l’empresa Vital Activity per un import màxim de 14.940€.

Aquests són els serveis que s’oferiran:

Dinamització del Racó de la Gent Gran

Activitat saludable i gimnàstica

Els dilluns, dimecres i divendres no festius, de 9.30h a 11.00h.

Inscripcions: inscripció prèvia a les oficines de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

Preu: 15€ el trimestre

Dinamització del local social de la Miralba

Activitats de català, informàtica i manualitats

Els dilluns, dimecres i divendres no festius, de 17:00h a 20.00h

Inscripcions al mateix local el els dies en què es fan les activitats.

Activitats gratuïtes de febrer a juny.

Dinamització del local social de Can Gordei

Activitats de català, informàtica i manualitats

Els dimarts i dijous no festius de 17:00h a 20:00h

Inscripcions al mateix local el els dies en què es fan les activitats.

Activitats gratuïtes de febrer a juny.

L’empresa presentarà una memòria en finalitzar el contracte que detalli les activitats realitzades, el nombre d’hores, el nombre d’usuaris/usuàries i el seu grau de satisfacció, entre altres. A partir d’aquesta memòria, es licitarà el servei d’activitats per a la gent gran amb les activitats triades pels usuaris i usuàries, perquè comencin l’octubre de 2022.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno local del 31 de enero de 2022 aprobó la contratación del servicio de actividades de dinamización para la gente mayor en los locales sociales de la Miralba y Can Gordei i en el Racó de la Gent Gran, desde el mes de febrero y hasta junio de 2022, como prueba piloto después de la pandemia de COVID-19 y con el objetivo de poder sacar adelante la licitación de estos servicios durante los próximos meses.

El servicio irá a cargo de la empresa Vital Activity por un importe máximo de 14.940€.

Estos son los servicios que se ofrecerán:

Dinamización del Racó de la Gent Gran

Actividad saludable y gimnasia

Los lunes, miércoles y viernes no festivos, de 9.30h a 11.00h.

Inscripciones: inscripción previa en las oficinas del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.

Precio: 15€ el trimestre

Dinamización del local social de La Miralba

Actividades de catalán, informática y manualidades

Los lunes, miércoles y viernes no festivos, de 17.00h a 20.00h

Inscripciones en el mismo local los días en los que se hacen las actividades.

Actividades gratuitas de febrero a junio.

Dinamización del local social de Can Gordei

Actividades de catalán, informática y manualidades

Inscripciones en el mismo local los días en los que se hacen las actividades.

Actividades gratuitas de febrero a junio.

La empresa presentará una memoria al finalizar el contrato que detalle las actividades realizadas, el número de horas, el número de usuarios/usuarias y su grado de satisfacción, entre otros. A partir de esta memoria, se licitará el servicio de actividades para la gente mayor con las actividades escogidas por los usuarios y usuarias, para que empiecen en octubre de 2022.