Finalitzen les obres d’arranjament d’un nou tram de tub de sanejament del carrer Toledo del Priorat de la Bisbal

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès us informa que ha finalitzat l’obra de renovació d’un tram de tub de sanejament de 85m lineals del carrer Toledo del Priorat de la Bisbal. Aquest tub es troba en una zona de difícil accés amb terreny muntanyós i rocós i l’obra ha comportat la renovació i la nova construcció de 4 pous de registre de 80cm de diàmetre per substituir els que hi havia anteriorment. L’import total d’aquesta intervenció ha ascendit a 17.422,49€.


El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès os informa de que ha finalizado la obra de renovación de un tramo de tubo de saneamiento de 85m lineales de la calle Toledo del Priorat de la Bisbal. Este tubo se encuentra en una zona de difícil acceso con terreno montañoso y rocoso y la obra ha comportado la renovación y la nueva construcción de 4 pozos de registro de 80cm de diámetro para sustituir los que había anteriormente. El importe total de esta intervención ha ascendido a 17.422,49€.