Entre tots podem evitar la proliferació del mosquit tigre

La Regidoria de Sanitat informa de la campanya de prevenció i control del mosquit tigre de la Diputació de Tarragona. La campanya forma part d’un conjunt d’accions que es duen a terme al territori amb l’objectiu de “reduir la densitat del mosquit, minimitzar les molèsties produïdes a la població i prevenir el risc que aquest insecte actuï com a vector de malalties”. Podeu trobar més informació sobre la campanya a https://www.dipta.cat/mosquittigre


CASTELLANO | La Concejalía de Sanidad informa de la campaña de prevención y control del mosquito tigre de la Diputación de Tarragona. La campaña forma parte de un conjunto de acciones que se llevan a cabo en el territorio con el objetivo de “reducir la densidad del mosquito, minimizar las molestias producidas a la población y prevenir el riesgo de que este insecto actúe como vector de enfermedades”. Podéis encontrar más información sobre la campaña en https://www.dipta.cat/mosquittigre