Fins al 22 de juliol es pot sol·licitar la subvenció del ‘Xec nadó’

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, a iniciativa de la Regidoria de Comerç, ofereix un ‘Xec nadó’ que conté diversos vals per un import total de 100€ per bescanviar als comerços locals per productes. El ‘Xec nadó’ és una iniciativa que es va engegar ara fa sis anys amb l’objectiu de donar a conèixer, potenciar i dinamitzar el comerç local i va adreçada a aquelles famílies bisbalenques que hagin tingut o adoptat un nen o una nena durant l’any 2020, amb l’objectiu d’ajudar-les amb les despeses.

El termini per cursar la sol·licitud per acollir-se a aquesta subvenció estarà obert fins al dijous 22 de juliol de 2021. Els sol·licitants hauran d’entrar per registre d’entrada a l’Ajuntament –de forma presencial o telemàtica- la documentació, que es pot descarregar en aquest enllaç: https://bisbalpenedes.com/web/portfolio/xec-nado/

Podeu consultar les bases completes d’aquesta subvenció, al BOP: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20210621&anyp=2021&num=05707&v=i

Per a més informació podeu contactar amb l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, per telèfon: 977 68 84 38 o a través del correu electrònic info@bisbalpenedes.com. També podeu adreçar-vos directament a les oficines municipals, al carrer Major, 21.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, a iniciativa de la Concejalía de Comercio, ofrece un ‘Xec nadó’ que contiene varios vales por un importe total de 100€ para canjear en los comercios locales por productos. El ‘Xec nadó’ es una iniciativa que se inició ahora hace seis años con el objetivo de dar a conocer, potenciar y dinamizar el comercio local y va dirigida a aquellas familias de la Bisbal que hayan tenido o adoptado un niño o una niña durante el año 2020, con el objetivo de ayudarlas con los gastos.

El plazo para cursar la solicitud para acogerse a esta subvención estará abierto hasta el jueves 22 de julio de 2021. Los solicitantes deberán entrar por registro de entrada en el Ayuntamiento –de forma presencial o telemática- la documentación, que se puede descargar en esteenlace: https://bisbalpenedes.com/web/portfolio/xec-nado/

Podéis consultar las bases completas de esta subvención, en el BOP: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20210621&anyp=2021&num=05707&v=i

Para más información podéis contactar con el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, por teléfono: 977 68 84 38 o a través del correo electrónico info@bisbalpenedes.com. También podéis dirigiros directamente a las oficinas municipales, en la calle Major, 21.