Finalitza el termini per fer propostes per al Pressupost Participatiu 2021 i l’equip de govern valorarà les propostes presentades durant les properes setmanes

El passat dilluns 14 de juny va finalitzar el termini per presentar propostes per al Pressupost Participatiu 2021 del municipi, que compta amb un import total de 72.000€.

S’han rebut 51 propostes que ara s’estudiaran, ja que només es poden tenir en compte les que són considerades una “inversió”. Posteriorment, l’equip de govern valorarà les propostes i sol·licitarà pressupost de totes elles. Durant les properes setmanes es confeccionarà la llista definitiva per a cada nucli i es prepararà un document que es repartirà entre els veïns perquè puguin votar les propostes.

Des de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès volem agrair la participació de la ciutadania i de les associacions de veïns en el Presupuesto Participativo. 


El pasado lunes 14 de junio finalizó el plazo para presentar propuestas para el Presupuesto Participativo 2021 del municipio, que cuenta con un importe total de 72.000€.

Se han recibido 51 propuestas que ahora se estudiarán, ya que solamente se pueden tener en cuenta las que son consideradas una “inversión”. Posteriormente, el equipo de gobierno valorará las propuestas y solicitará presupuesto de todas ellas. Durante las próximas semanas se confeccionará la lista definitiva para cada núcleo y se preparará un documento que se repartirá entre los vecinos para que puedan votar las propuestas.

Desde el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès queremos agradecer la participación de la ciudadanía y de las asociaciones de vecinos en el Presupuesto Participativo.