S’aprova el pagament de 286,86€ a la Societat com a segon pagament del conveni 2020

La Junta de govern ha aprovat, a petició de la Regidoria de Cultura, la justificació i el segon pagament del conveni 2020 amb la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca.

La Junta de govern del dilluns 24 de maig ha aprovat la justificació de la subvenció nominativa del 2020 i el segon pagament d’aquesta. El conveni es va aprovar l’agost de 2020 i té per objectiu la promoció de la cultura i la tradició popular catalanes al municipi, fomentant l’associacionisme. Aquesta subvenció nominativa ascendeix a 12.000€ i, en el moment de la signatura del conveni, es va aprovar un primer pagament de 10.000€.

Aquest dilluns s’ha aprovat la justificació del conveni, que justifica que s’han destinat 10.286,86€ a: rebuda de SSMM els Reis d’Orient, Festa Major d’Hivern, Carnaval, Curs de timbal i gralla, Cicles de conferències de temàtica castellera, Campionat de botifarra, Teatre per Nadal i actuacions del grup de Grallers i Timbalers (Festa Major petita, festes dels barris, la Flama del Canigó i la Festa Major).

Així doncs, el segon pagament aprovat ascendeix a 286,86€.


CASTELLANO | La Junta de gobierno ha aprobado, a petición de la Concejalía de Cultura, la justificación y el segundo pago del convenio 2020 con la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca.

La Junta de gobierno del lunes 24 aprobó la justificación de la subvención nominativa del 2020 y el segundo pago de la misma. El convenio se aprobó en agosto de 2020 y tiene el objetivo de promover la cultura y la tradición popular catalanas en el municipio, fomentando el asociacionismo. Esta subvención nominativa asciende a 12.000€ y, en el momento de la firma del convenio, se aprobó un primer pago de 10.000€.

Este lunes se ha aprobado la justificación del convenio, que justifica que se han destinado 10.286,86€ a: recepción de SSMM los Reyes de Oriente, Fiesta Mayor de Invierno, Carnaval, Curso de timbal y gralla, Ciclos de conferencias de temática castellera, Campeonato de butifarra, Teatro por Navidad y actuaciones del grupo de Grallers y Timbalers (Fiesta Mayor “petita”, fiestas de los barrios, la Flama del Canigó y la Fiesta Mayor).

Así pues, el segundo pago aprobado asciende a 286,86€.