Nous actes vandàlics al Priorat de la Bisbal. Des de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès demanem la col·laboració de la ciutadania.

Des de fa una setmana diversos cartells del Priorat de la Bisbal estan apareixent pintats. Aquests cartells s’han netejat, però els han tornat a guixar.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès recorda que fer malbé el mobiliari urbà de forma intencionada pot causar responsabilitat penal als autors. D’altra banda, el fet que els cartells estiguin guixats no eximeix els veïns del compliment de la normativa vigent.

Des de les regidories de Mobilitat i Via Pública demanem als veïns que vegin actes vandàlics que ens ho facin saber. Poden fer-ho trucant al Servei d’Informació i Inspecció Municipal: 678 59 59 59. Agraïm la vostra col·laboració.


Desde hace una semana varios carteles del Priorat de la Bisbal están apareciendo pintados. Estos carteles se han limpiado, pero los han vuelto a garabatear.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès recuerda que estropear el mobiliario urbano de forma intencionada puede causar responsabilidad penal a los autores. Por otro lado, el hecho de que los carteles estén pintados no exime a los vecinos del cumplimiento de la normativa vigente.

Desde las concejalías de Movilidad y Vía Pública pedimos a los vecinos que vean actos vandálicos que nos lo hagan saber. Pueden hacerlo llamando al Servicio de Información e Inspección Municipal: 678 59 59 59. Agradecemos vuestra colaboración.