A disposició pública la matrícula de l’IAE relativa a l’exercici 2021 (fins al 15 d’abril)

Us informem que fins al 15 d’abril està a disposició pública la matrícula de l’Impost d’Activitats Econòmiques, relativa a l’exercici 2021. Els interessats us podeu adreçar a l’Ajuntament per a consultar-la.


Os informamos que hasta el 15 de abril está a disposición pública la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas, relativa al ejercicio 2021. Los interesados os podéis dirigir al Ayuntamiento para consultarla.