Pressupost 2021 – Servei d’Informació i Inspecció Municipal

PRESSUPOST 2021 | El regidor de Seguretat Ciutadana, Fèlix Villazán, ens parla de les despeses destinades al Servei d’Informació i Inspecció municipal.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Fèlix Villazán, nos habla de los gastos destinados al Servicio de Información e Inspección municipal.