Pressupost 2021 – Seguretat Ciutadana – Càmeres lectores de matrícules

El regidor de Seguretat Ciutadana, Fèlix Villazán, ens parla de les despeses destinades a la instal·lació i el manteniment de les càmeres lectores de matrícules.


El concejal de Seguridad Ciudadana, Fèlix Villazán, nos habla de los gastos destinados a la instalación y el mantenimiento de las cámaras lectoras de matrículas.