Ha començat l’enderroc de la masia de La Miralba

Ahir dijous van començar els treballs per enderrocar la masia de La Miralba, ubicada al carrer Gladiol, que estava en mal estat de conservació. Les obres inclouen l’enderroc, la retirada de residus i la seva eliminació (portant-los a un gestor autoritzat), deixar el terreny net i pla, amb una lleugera inclinació cap al carrer perquè no quedi aigua retinguda a l’interior; i el tancament del solar amb una paret amb porta d’accés.


Ayer jueves empezaron los trabajos para derribar la masía de La Miralba, ubicada en la calle Gladiol, que estaba en mal estado de conservación. Las obras incluyen el derribo, la retirada de residuos y su eliminación (llevándolos a un gestor autorizado), dejar el terreno limpio y plano, con una ligera inclinación hacia la calle para que no quede agua retenida en el interior; y el cierre del solar con una pared con puerta de acceso.