El voluntariat del Servei Bon dia i la regidora de Benestar Social han visitat els usuaris i les usuàries del servei Bon Dia aquesta setmana

IMG_20210112_105256IMG_20210114_105647

La regidora de Benestar Social, Paqui Cepas, i algunes voluntàries del Servei Bon Dia han visitat els usuaris i les usuàries del servei durant aquesta setmana. Com que enguany no s’ha pogut fer la trobada anual de voluntariat i usuaris/àries, a causa de la pandèmia, s’ha fet arribar el calendari del Servei Bon Dia a les persones que en formen part –així com algunes mascaretes- i s’ha aprofitat aquesta entrega per fer una breu visita als usuaris i les usuàries, amb totes les mesures de prevenció.

La regidora de Benestar Social, Paqui Cepas, ha explicat que “el voluntariat del Servei Bon Dia ha continuat realitzant les trucades als usuaris i les usuàries durant tota la pandèmia i ha mantingut el contacte, per via telefònica, amb el voluntariat. Des d’aquí volem agrair la seva tasca perquè, no només han estat a l’altra banda del telèfon, en alguns casos han ajudat els usuaris a resoldre algunes dificultats o problemàtiques personals i, especialment durant el confinament, els han fet arribar productes de primera necessitat a casa. El voluntariat del Servei Bon Dia fa la vida de les persones grans del municipi que viuen soles molt més fàcil”.

El Bon Dia persegueix l’objectiu de vetllar per les persones grans de la vila i s’hi poden apuntar les parelles majors de 65 anys o les persones que visquin soles contactant amb la regidora de Benestar Social, Paqui Cepas. Es tracta d’un servei gratuït que en l’actualitat compta amb 25 usuaris/es i 13 voluntàries/is. El paper del voluntariat és imprescindible, ja que és qui efectua les trucades diàries o setmanals per comprovar que els usuaris del servei estan bé de salut, poder resoldre els seus dubtes o consultes i, en general, per facilitar la vida d’aquestes persones. Els veïns que vulguin formar part del voluntariat d’aquest servei es poden dirigir a la regidora de Benestar Social, Paqui Cepas, adreçant-se a l’Ajuntament o escrivint un correu electrònic a paqui@bisbalpenedes.com.


CASTELLANO | La concejala de Bienestar Social, Paqui Cepas, y algunas voluntarias del Servicio Bon Dia han visitado a los usuarios y las usuarias del servicio durante esta semana. Como este año no se ha podido hacer el encuentro anual de voluntariado y usuarios/arias, a causa de la pandemia, se ha hecho llegar el calendario del Servei Bon Dia a las personas que forman parte de dicho servicio -así como algunas mascarillas- y se ha aprovechado esta entrega para hacer una breve visita a los usuarios y las usuarias, con todas las medidas de prevención.

La concejala de Bienestar Social, Paqui Cepas, ha explicado que “El voluntariado del Servei Bon Dia ha continuado realizando las llamadas a los usuarios y las usuarias durante toda la pandemia y ha mantenido el contacto, por vía telefónica, con el voluntariado. Desde aquí queremos agradecer su trabajo porque, no solamente han estado al otro lado del teléfono, en algunos casos han ayudado a los usuarios a resolver algunas dificultades o problemáticas personales y, especialmente durante el confinamiento, les han hecho llegar productos de primera necesidad a casa. El voluntariado del Servei Bon Dia hace la vida de las personas mayores del municipio que viven solas mucho más fácil”.

El Bon Dia persigue el objetivo de velar por las personas mayores del municipio y se pueden apuntar al servicio parejas mayores de 65 años o las personas que vivan solas, contactando con la concejala de Bienestar Social, Paqui Cepas. Se trata de un servicio gratuito que en la actualidad cuenta con 25 usuarios/as y 13 voluntarias/os. El papel del voluntariado es imprescindible, ya que es quien lleva a cabo las llamadas diarias o semanales para comprobar que los usuarios del servicio están bien de salud, poder resolver sus dudas o consultas y, en general, facilitar la vida de estas personas. Los vecinos que quieran formar parte del voluntariado de este servicio se pueden dirigir a la concejala de Bienestar Social, Paqui Cepas, dirigiéndose al Ayuntamiento o escribiendo un correo electrónico a paqui@bisbalpenedes.com