Ja s’ha resolt l’avaria del servei de subministrament d’aigua del Priorat de la Bisbal

El barri del Priorat de la Bisbal, concretament a la zona de l’extra, va patir una avaria d’aigua entre el diumenge 10 i el dimecres 13 de gener. Des d’aquest dimecres 13 de gener, a la tarda, els veïns tornen a tenir subministrament.

L’empresa concessionària del servei, Aqualia, va estar treballant en la resolució de l’avaria des de la seva detecció -traient els taps de calç que provocaven la manca d’aigua- motiu pel qual, segons fonts Aqualia, els veïns no tenien aigua. El dimecres al migdia, l’empresa va posar a disposició del veïnat un camió cisterna amb aigua de boca perquè els veïns poguessin anar a buscar aigua, mentre l’empresa treballava per donar una solució provisional al problema perquè, així, els veïns i les veïnes de la zona poguessin tornar a tenir aigua la tarda del dimecres. L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va informar tots els usuaris, casa per casa, que podien anar a buscar aigua al camió cisterna. Alhora, se’ls va explicar que, si tenien dificultats per anar a buscar aigua, l’Ajuntament els hi proveiria a través d’un operari d’Aqualia o del Servei d’Informació i Inspecció municipal. Tanmateix, la mateixa tarda els veïns van tornar a tenir servei.

aqualia cuba

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “tant la regidora del Servei d’abastament d’aigua com jo mateixa hem estat en contacte amb l’empresa, els operaris i els veïns afectats des del passat diumenge i volem agrair a tot el veïnat el contacte permanent i la comprensió que ha mostrat aquests dies, tot i les dificultats i contratemps que la situació els ha generat”. Ferré ha avançat que “per tot plegat, aquest mes aprovarem per Junta de Govern un sistema que evita la incrustació de la calç que porta l’aigua a les canonades, un sistema que ja està funcionant als dipòsits de La Miralba i el Papagai. Així podrem reduir la problemàtica de la calç, molt estesa a la zona pel fet que l’aigua és originària de terrenys subterranis molt calcaris i això  fa que, aquesta, tingui una elevada duresa. El tractament, que compta amb l’informe sanitari vinculant favorable del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, condiciona la calç de l’aigua dissolta que arriba dels pous perquè no s’adhereixi a la calç incrustada. D’aquesta manera s’estabilitzarà la situació actual i es treballarà en la prevenció dels problemes futurs d’obstrucció de canonades i tubs”.


CASTELLANO | El barrio del Priorat de la Bisbal, concretamente la zona de la extra, sufrió una avería de agua entre el domingo 10 y el miércoles 13 de enero. Desde este miércoles 13 de enero, por la tarde, los vecinos vuelven a tener suministro. 

La empresa concesionaria del servicio, Aqualia, estuvo trabajando en la resolución de la avería desde su detección – sacando los tapones de cal que provocaban la falta de agua – motivo por el cual, según fuentes de Aqualia, los vecinos no tenían agua. El miércoles a mediodía, la empresa puso a disposición del vecindario un camión cisterna con agua de boca para que los vecinos pudiesen ir a buscar agua, mientras la empresa trabajaba para dar una solución provisional al problema para que, así, los vecinos pudiesen volver a tener agua el miércoles por la tarde. El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès informó a todos los usuarios, casa por casa, de que podían ir a buscar agua al camión cisterna. Además, se les explicó que, si tenían dificultades para ir a buscar agua, el Ayuntamiento les proveería agua a través de un operario de Aqualia o del Servicio de Información e Inspección Municipal. No obstante, la misma tarde los vecinos volvieron a tener servicio.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “tanto la concejala del Servicio de abastecimiento de agua como y misma hemos estado en contacto con la empresa, los operarios y los vecinos afectados desde el pasado domingo y queremos agradecer a todo el vecindario el contacto permanente y la comprensión que ha mostrado estos días, aun con las dificultades y contratiempos que la situación les ha generado”. Ferré ha adelantado que “por todo ello, este mes aprobaremos por Junta de Gobierno un sistema que evita la incrustación de cal que lleva el agua a las tuberías, un sistema que ya está funcionando en los depósitos de La Miralba y el Papagai. Así podremos reducir la problemática de la cal, muy extendida en la zona por el hecho de que el agua es originaria de terrenos subterráneos muy calcáreos y esto hace que, esta tenga una elevada dureza. El tratamiento, que cuenta con el informe sanitario vinculante favorable del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, condiciona la cal del agua disuelta que llega a los pozos para que no se adhiera a la cal incrustada. De esta manera se estabilizará la situación actual y, además, se trabajará en la prevención de los problemas futuros de obstrucción de tuberías y tubos”.