Punt de l’Ordre del dia de la Junta de Govern local de l’11/01/21 amb competències delegades del Ple

La Junta de Govern del dilluns 11 de gener incloïa -i va aprovar- un punt amb Competències Delegades del Ple:

-Recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local d’adjudicació del subministrament, instal·lació i manteniment de càmeres lectores de matrícules.

Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques però quan s’actua amb competències delegades del Ple, la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les sessions del Ple, que sí que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre. Tenint en compte les mesures preses per evitar la propagació de la COVID-19, aquests punts de l’ordre del dia de la Junta de Govern Local no s’han votat amb públic, sinó que s’han gravat en vídeo i ara el publiquem per poder garantir així la seva publicitat. Per tot plegat, els regidors i regidores de l’oposició -que no forme part de la Junta de Govern local- van rebre la informació sobre la proposta a la seva bústia de correu electrònic la setmana passada. 

Més informació: http://bit.ly/2Xx4e6v


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del lunes 11 de enero incluía -y aprobó- un punto con Competencias Delegadas del Pleno:

-Recurso de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de adjudicación del suministro, instalación y mantenimiento de cámaras lectoras de matrículas.

Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no son públicas, pero cuando se actúa con competencias delegadas del Pleno, la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las sesiones del Pleno, que sí que son públicas. Así lo declaró la STS 161/2013, de 26 de septiembre. Teniendo en cuenta las medidas tomadas para evitar la propagación de la COVID-19, estos puntos del orden del día de la Junta de Gobierno Local no se han votado con público, sino que se han grabado en vídeo y ahora lo publicamos para poder garantizar así su publicidad. Por todo ello, los concejales y concejalas de la oposición -que no forman parte de la Junta de Gobierno local- recibieron la información sobre la propuesta en su buzón de correo electrónico la semana pasada.

Más información: http://bit.ly/2Xx4e6v

Comments are closed.