S’incorpora un increment retributiu del 2% a les nòmines del personal de l’Ajuntament

ENTRADA AJUNTAMENT COVID-19

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha signat un Decret d’alcaldia aquest dijous 22 d’octubre per incorporar un increment retributiu d’un 2% a les nòmines del 2020 del personal de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

El Reial Decret Llei 2/2020, del 21 de gener de 2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, habilitava amb caràcter bàsic per a totes les administracions un increment retributiu de fins a un màxim del 2% respecte de l’exercici 2019. Aquest octubre les nòmines del personal funcionari i el personal laboral ja veuran incorporat aquest increment retributiu de forma retroactiva, des del mes de gener i fins al mes d’octubre de 2020, el que suposa un total d’11.512,65€. A partir del mes de novembre, la nòmina ja incorporarà l’increment del 2% del mes en curs. L’alcaldessa Agnès Ferré ha explicat que “el passat 1 d’octubre els representants dels treballadors funcionaris i laborals van ser informats d’aquest pagament en el transcurs d’una reunió de la mesa de negociació”.


CASTELLANO | La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha firmado un Decreto de alcaldía este jueves 2 de octubre para incorporar un incremento retributivo de un 2% en las nóminas del año 2020 del personal del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.

El Real Decreto Ley 2/2020, del 21 de enero de 2020, por el cual se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, habilitaba con carácter básico para todas las administraciones un incremento retributivo de hasta un máximo del 2% respecto al ejercicio 2029. Este octubre las nóminas del personal funcionario y el personal laboral ya verán incorporado este incremento retributivo de forma retroactiva, desde el mes de enero y hasta el mes de octubre de 2020, lo que supone un total de 11.512,65€. A partir del mes de noviembre, la nómina ya incorporará el incremento del 2% del mes en curso. La alcaldesa Agnès Ferré ha explicado que “el pasado 1 de octubre se informó a los representantes de los trabajadores funcionarios y laborales de este pago durante el transcurso de una reunión de la mesa de negociación”.