L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha sol·licitat dues subvencions per fomentar l’activació ocupacional i econòmica

 

Imatge d'arxiu de la Setmana de l'Empresa i l'Ocupació de la Bisbal del Penedès. D'esquerra a dreta: Arantzazu Longares, tècnica d'Ocupació del SOM Bisbal; Agnès Ferré, alcaldessa de la Bisbal del Penedès i responsable de l'àrea d'Ocupació; Josep Oriol Fernández, responsable de Logística i Formació de la Cambra de Comerç de Tarragona
Imatge d’arxiu de la Setmana d’Empresa i Ocupació de la Bisbal del Penedès. D’esquerra a dreta: Arantzazu Longares, tècnica d’Ocupació del SOM Bisbal; Agnès Ferré, alcaldessa de la Bisbal del Penedès i responsable de l’àrea d’Ocupació; Josep Oriol Fernández, responsable de Logística i Formació de la Cambra de Comerç de Tarragona.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha sol·licitat dues subvencions per un total de 21.052,91€ a la Diputació de Tarragona per destinar-les a la promoció de l’ocupació i la generació d’activitat econòmica. En concret, ha sol·licitat una subvenció de 15.952,91€ per a la reactivació ocupacional mitjançant la contractació de dues persones en situació d’atur i una subvenció de 5.100€ per a la reactivació econòmica dels comerços locals i autònoms amb l’objectiu de millorar la competitivitat de les noves activitats econòmiques i potenciar l’ús de noves tecnologies en la venda de productes i serveis.

PROGRAMA DE REACTIVACIÓ OCUPACIONAL

Quant al programa de Reactivació Ocupacional, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès -a través de la Regidoria d’Ocupació- contractarà una persona per reforçar el servei de neteja extraordinari als centres educatius com a mesura per la Covid-19. Aquesta persona durà a terme tasques de reforç en la neteja de zones comunes de la llar d’infants, els dos edificis de l’escola de primària i els lavabos del camp de futbol municipal, als migdies, ja que aquest espai és usat pels alumnes de l’Escola Ull de Vent com a zona d’esbarjo i com a espai per realitzar activitats de la matèria d’Educació Física. El contracte tindrà una durada de sis mesos, de l’1 de novembre de 2020 al 31 de maig de 2021 i el contracte serà a temps parcial. Es contractarà un home o una dona major de 45 anys.

D’altra banda, contractarà una persona de reforç per a la brigada municipal per dur a terme treballs de manteniment de la pintura d’edificis i espais públics. Aquesta persona durà a terme treballs d’adequació i pintura del mobiliari dels parcs infantils i els edificis i espais municipals. El contracte tindrà una durada de cinc mesos, de l’1 de desembre de 2020 al 31 de maig de 2021 i el contracte serà a temps complet. Es contractarà un home o una dona de menys de 35 anys en situació d’atur.

PROGRAMA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA DELS COMERÇOS LOCALS I AUTÒNOMS

Quant al programa de reactivació econòmica dels comerços locals i els autònoms, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, a través de les Regidories de Comerç i Ocupació, durà a terme diverses activitats formatives, juntament amb la Cambra de Comerç de Tarragona, amb l’objectiu de reforçar l’activitat econòmica al municipi -especialment del petit comerç- per donar visibilitat als negocis locals, contribuir al treball conjunt entre establiments i potenciar l’ús de nous canals de venda entre les empreses, comerços i autònoms del municipi.

Així, està previst que el municipi tiri endavant diverses accions formatives pràctiques -centrades en l’ús de les xarxes socials- adreçades als establiments comercials, les empreses de serveis (serveis que tinguin relació amb el client final) i talleristes, artesans i bars i restaurants del municipi. La previsió és la següent:

-Octubre i novembre de 2020: captació de participants; formació i preparació de la campanya de Nadal.

-Desembre de 2020: desenvolupament de les accions proposades.

-Gener i Febrer de 2021: sessions per generar propostes de valor entre els participants.

-Març a juny de 2021: accions de fidelització del client de proximitat.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha solicitado dos subvenciones por un total de 21.052,91€ a la Diputación de Tarragona para destinarlas a la promoción de la ocupación y la generación de actividad económica. En concreto, ha solicitado una subvención de 15.952,91€ para la reactivación ocupacional mediante la contratación de dos personas en situación de paro y una subvención de 5.100€ para la reactivación económica de los comercios locales y autónomos con el objetivo de mejorar la competitividad de las nuevas actividades económicas y potenciar el uso de nuevas tecnologías en la venta de productos y servicios.

PROGRAMA DE REACTIVACIÓN OCUPACIONAL

En cuanto al programa de Reactivación Ocupacional, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès -a través de la Concejalía de Ocupación- contratará a una persona para reforzar el servicio de limpieza extraordinario en los centros educativos como medida por la Covid-19. Esta persona llevará a cabo trabajos de refuerzo en la limpieza de zonas comunes de la llar d’infants, los dos edificios de la escuela de primaria y los lavabos del campo de fútbol municipal, los mediodías, ya que este espacio lo utilizan los alumnos de la Escuela Ull de Vent como zona de recreo y como espacio para realizar actividades de la materia de Educación Física. El contrato tendrá una duración de seis meses, del 1 de noviembre de 2020 al 31 de mayo de 2021 y el contrato será a tiempo parcial. Se contratará a un hombre o una mujer mayor de 45 años.

Por otro lado, contratará a una persona de refuerzo para la brigada municipal para llevar a cabo trabajos de mantenimiento de la pintura de edificios y espacios públicos. Esta persona llevará a cabo trabajos de adecuación y pintura del mobiliario de los parques infantiles y los edificios y espacios municipales. El contrato tendrá una duración de cinco meses, del 1 de diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021 y el contrato será a tiempo completo. Se contratará a un hombre o a una mujer de menos de 35 años en situación de paro.

PROGRAMA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS COMERCIOS LOCALES Y AUTÓNOMOS

En cuanto al programa de reactivación económica de los comercios locales y los autónomos, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, a través de las Concejalías de Comercio y Ocupación, llevará a cabo varias actividades formativas, junto con la Cámara de Comercio de Tarragona, con el objetivo de reforzar la actividad económica en el municipio -especialmente del pequeño comercio- para dar visibilidad a los negocios locales, contribuir al trabajo conjunto entre establecimientos y potenciar el uso de nuevos canales de venta entre las empresas, comercios y autónomos del municipio.

Así, está previsto que el municipio lleve a cabo varias acciones formativas prácticas -centradas en el uso de las redes sociales- dirigidas a los establecimientos comerciales, las empresas de servicios (servicios que tengan relación con el cliente final) y talleristas, artesanos y bares y restaurantes del municipio. La previsión es la siguiente:

-Octubre y noviembre de 2020: captación de participantes, formación y preparación de la campaña de Navidad.

                -Diciembre de 2020: desarrollo de las acciones propuestas.

-Enero y Febrero de 2021: sesiones para generar propuestas de valor entre los participantes.

                -Marzo ya junio de 2021: acciones de fidelización del cliente de proximidad.