Comencen les obres d’arranjament de l’asfaltat del carrer Segre de Can Gordei

Aquesta setmana han començat les obres d’arranjament de l’asfaltat del carrer Segre, a l’entrada principal de Can Gordei, després d’un retard en l’inici d’aquestes a causa de les pluges. Les obres consisteixen a canviar la reixa que fa de sortida del sistema de recollida d’aigües pluvials per una nova i homologada, reparar l’asfalt malmès en diversos punts i col·locar de les vorades enfonsades.


CASTELLANO | Esta semana han empezado las obras para arreglar el asfalto de la calle Segre, en la entrada principal de Can Gordei, después de un retraso en el inicio de las mismas a causa de las lluvias. Las obras consisten en cambiar la reja que hace de salida del sistema de recogida de aguas pluviales por una nueva y homologada, reparar el asfalto estropeado en varios puntos y colocar los bordillos hundidos.

INICI OBRES CAN GORDEI CARRER SEGRE 1 INICI OBRES CAN GORDEI CARRER SEGRE 2