L’Ajuntament ha demanat una subvenció de 12.000€ a la Diputació de Tarragona per activitats de cultura segura i lleure a casa

Les circumstàncies actuals, marcades per la pandèmia de la Covid-19, han obligat a replantejar el calendari cultural i festiu del municipi. L’Ajuntament ha organitzat diverses activitats durant aquests últims mesos amb l’objectiu d’oferir alguns moments de lleure a la població i, alhora, mantenir el suport a l’àmbit cultural i ajudar el sector de la cultura, que viu moments de dificultat en l’actualitat.

Ara, aprofitant que la Diputació de Tarragona ofereix ajuts per a activitats de cultura segura i lleure a casa, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha sol·licitat una subvenció de 12.000€ per sufragar part de les despeses dels actes que s’han organitzat, que han ascendit a un total de 22.382,42€ i que corresponen a les següents activitats:

CULTURA SEGURA – L’Ajuntament ha seleccionat alguns actes destacats i rellevants del municipi per replantejar-los i adaptar-los a la situació actual:

         Sant Jordi Confinat: s’ha adaptat la festa de Sant Jordi i el Concurs Literari Infantil. S’ha organitzat un concurs perquè els veïns del municipi publiquessin una foto o un vídeo a les xarxes socials que representés la temàtica de Sant Jordi.  

         Festa del barri de l’Ortigós: cada primer diumenge de juliol es fa la festa del barri de l’Ortigós. Enguany, amb l’objectiu de controlar l’accés amb reserva prèvia i amb les mesures pertinents (l’espai on es feia hagués permès un aforament molt limitat) s’ha llogat el recinte de Mas de les Gralles per acollir el concert d’havaneres.

         Festa Major: s’han dut a terme diversos actes per mantenir l’esperit de la Festa Major i s’han dissenyat mascaretes amb motius relacionats amb els elements del seguici popular bisbalenc i s’han repartit entre la població.

         La Fira: cada primer diumenge d’octubre se celebra La Fira. Enguany no hi haurà parades ni es farà la trobada de puntaires però s’optarà per oferir activitats culturals, tal com l’espectacle itinerant “Moltes gràcies” de l’humorista Quim Masferrer.

LLEURE A CASA

         Lots de material per als infants: La setmana posterior a Sant Jordi es van repartir -entre les famílies que ho havien sol·licitat prèviament- lots amb material escolar, estris per pintar, dibuixos per pintar fets per artistes locals i retallables de cartró.

CASTELLANO | Las circunstancias actuales, marcadas por la pandemia de la Covid-19, han obligado a replantear el calendario cultural y festivo del municipio. El Ayuntamiento ha organizado varias actividades durante estos últimos meses con el objetivo de ofrecer algunos momentos de ocio en la población y, a la vez, mantener el apoyo al ámbito cultural y ayudar el sector de la cultura, que vive momentos de dificultad en la actualidad.

Ahora, aprovechando que la Diputación de Tarragona ofrece ayudas para actividades de cultura segura y ocio a casa, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha solicitado una subvención de 12.000€ para sufragar parte de los gastos de los actos que se han organizado, que han ascendido a un total de 22.382,42€ y que corresponden a las siguientes actividades:

CULTURA SEGURA – El Ayuntamiento ha seleccionado algunos actos destacados y relevantes del municipio para replantearlos y adaptarlos a la situación actual:

          Sant Jordi Confinado: se ha adaptado la fiesta de Sant Jordi y el Concurso Literario Infantil. Se ha organizado un concurso para que los vecinos del municipio publicaran una foto o un video en las redes sociales que representara la temática de Sant Jordi. 

          Fiesta del barrio del Ortigós: cada primer domingo de julio se hace la fiesta del barrio del Ortigós. Este año, con el objetivo de controlar el acceso con reserva previa y con las medidas pertinentes (el espacio donde se hacía hubiera permitido un aforo muy limitado) se ha alquilado el recinto de Mas de les Gralles para acoger el concierto de habaneras.

          Fiesta Mayor: se han llevado a cabo varios actos para mantener el espíritu de la Fiesta Mayor y se han diseñado mascarillas con motivos relacionados con los elementos del séquito popular bisbalense y se han repartido entre la población.

          La Fira: cada primer domingo de octubre se celebra La Fira. Este año no habrá paradas ni se hará el encuentro de puntaires pero se optará para ofrecer actividades culturales, tal como el espectáculo itinerante “Moltes gràcies” del humorista Quim Masferrer.

OCIO EN CASA

          Lotes de material para los niños y niñas: La semana posterior a Sant  Jordi se repartieron -entre las familias que lo habían solicitado previamente- lotes con material escolar, material para pintar, dibujos para pintar hechos por artistas locales y recortables de cartón.