Aquest dilluns 21 de setembre s’ha celebrat el Ple Ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

El dilluns 21 de setembre de 2020, a les 19h, ha tingut lloc el Ple ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès corresponent a aquest trimestre. El Ple s’ha celebrat de forma presencial i a porta tancada, per poder garantir totes les mesures de prevenció de contagis per la Covid-19, i l’enregistrament en vídeo es pot veure en aquest enllaç: https://youtu.be/eZSjD11jL1Q

La sessió plenària ha comptat amb la presència dels regidors de Compromís amb la Bisbal (6), el PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1) i Ara la Bisbal (1). La regidora d’ERC-AM, Sílvia Monfort, s’ha absentat.

S’hi han tractat els següents punts:

A)PART RESOLUTIVA:

1.-Aprovació de l’acta del Ple ordinari del 15 de juny.

S’ha aprovat amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1) i Ara la Bisbal (1).

2.-Aprovació de l’acta del Ple extraordinari urgent del 4 d’agost.

S’ha aprovat amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), Units per la Bisbal-FIC (1) i Ara la Bisbal (1) i els vots en contra del PSC (2).

3.-Calendari oficial de festes laborals per a l’any 2021.

S’ha aprovat amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1) i Ara la Bisbal (1).

Les festes locals per a l’any 2021 seran:

-El divendres 23 d’abril, amb motiu de Sant Jordi

-El dilluns 16 d’agost, amb motiu de la Festa Major

4.-Modificació de Crèdit 2P/2020 en la modalitat de crèdit extraordinari.

S’ha aprovat amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2) i Units per la Bisbal-FIC (1) i l’abstenció d’Ara la Bisbal (1).

Es crea una nova partida pressupostària “326.48018 Famílies i institucions sense ànim de lucre. Subvenció nominativa a l’AMPA Escola ull de Vent” amb 16.700€.

L’import de la nova partida (16.700€) s’extreu de les partides següents:

3.184,11€ de la partida de subvenció per als llibres de l’escola curs 2019/2020 (partida 326.48002), que és el sobrant de l’esmentada partida després d’haver aprovat el pagament de les subvencions per a llibres del curs anterior.

5.505,89€ de la partida de subvenció per als llibres de l’IES Coster de la Torre curs 2019/2020 (partida 326.48003), que és el sobrant de l’esmentada partida després d’haver aprovat el pagament de les subvencions per a llibres del curs anterior.

7.090€ de la partida de les subvencions de menjador escolar (partida 326.48005), ja que després d’aprovar l’atorgament d’aquestes subvencions i aprovar l’autorització i disposició de la despesa (fase “AD”) en la Junta de Govern del 24 d’agost de 2020, l’import total és de 7.910,10€ i la partida compta amb 20.000€, amb la qual cosa quedarien 12.089,90€ en aquesta partida, dels quals s’extreuen 7.090€ en aquesta modificació de crèdit.

Es crea aquesta nova partida perquè, des d’aquest curs 2020-2021 l’Ajuntament abonarà l’import dels llibres directament a l’AMPA i, d’aquesta manera, les famílies empadronades no hauran d’avançar els diners dels llibres ni demanar cap subvenció.

Fins ara, les famílies adquirien els llibres socialitzats -a través de l’AMPA de l’escola- fent el corresponent pagament i, posteriorment, sol·licitaven les subvencions per a llibres escolars a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. En cas de ser beneficiàries de la subvenció, rebien el cost dels llibres socialitzats uns mesos després de fer el pagament. Amb aquest nou funcionament, mitjançant conveni, se simplifica l’adquisició de llibres i, a més, les famílies no han d’avançar els diners ni tramitar cap subvenció, només cal que estiguin empadronades i siguin sòcies de l’AMPA per poder demanar els llibres sense haver de fer el pagament.

5.-Adhesió a la Mancomunitat Penedès Garraf  

S’ha aprovat amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1) i el vot en contra d’Ara la Bisbal (1).

El Ple ha aprovat:

-L’adhesió a la Mancomunitat Penedès-Garraf, d’acord amb els seus estatuts reguladors, publicats al BOP de Barcelona el 14 de juny de 2020.

-Els estatuts reguladors de la Mancomunitat, publicats al BOP de Barcelona el 14 de juny de 2019.

-Establir l’adhesió de l’Ajuntament al servei del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics (CAAD), al servei d’educació ambiental i als serveis centrals, sense perjudici de la posterior ampliació a altres serveis.

Amb l’adhesió a la Mancomunitat Penedès-Garraf, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès es podrà beneficiar del servei del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics (CAAD), el servei d’educació ambiental i els serveis centrals, sense perjudici de la posterior ampliació a altres serveis.

El cost anual dels serveis per a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès serà de 18.399,94€ i aquest 2020 haurà d’abonar la part proporcional dels serveis que es prestin fins al 31 de desembre que ascendeix a 5.366,65€.

El Centre d’Atenció d’Animals Domèstics (CAAD Penedès) s’encarrega, amb criteris de benestar animal, de la recollida de gossos, gats i fures que es perden o són abandonades a les nostres comarques. El CAAD s’ocupa d’aquests animals fins que es retroben amb les seves famílies o fins que poden ser adoptats i compta amb un equip de cuidadors especialitzats, serveis de veterinària i personal d’oficina que s’ocupa i vetlla pel benestar dels animals acollits i atén persones interessades en adoptar o recuperar el seu animal de companyia. Des del centre, conjuntament amb els voluntaris, promou l’adopció com a primera opció de tinença d’animals i com a forma de lluita contra l’abandonament, fomentant la tinença responsable d’animals entre el conjunt de la ciutadania.

El servei d’educació ambiental se centra en la realització de campanyes sobre diferents temàtiques ambientals relacionades amb els àmbits de la gestió de la Mancomunitat Penedès-Garraf: tinença responsable d’animals de companyia, prevenció i reducció de residus, millora de la recollida selectiva, malbaratament alimentari, estalvi i consum d’aigua o autocompostatge, entre altres.

La Mancomunitat Penedès-Garraf va néixer a principis de la dècada dels vuitanta del segle passat i, en l’actualitat, està formada per 34 ajuntaments de l’Alt i el Baix Penedès i el Garraf. L’objectiu de l’entitat és sumar esforços i mitjans per cobrir de manera conjunta les necessitats del territori en matèria de medi ambient urbà, protecció de la salubritat pública, servei de recollida i control d’animals abandonats, abastament domiciliari d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals, biblioteques públiques, protecció civil i prevenció i extinció d’incendis, trànsit i transport col·lectiu urbà, instal·lacions esportives, ocupació del temps lliure i equipaments culturals.

6.-Moció per defensar el futur industrial de la Vegueria Penedès presentada pel grup municipal Compromís amb la Bisbal

S’ha aprovat amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1) i l’abstenció d’Ara la Bisbal (1).

Aquesta moció ve motivada pel recent anunci de la voluntat de tancament de les indústries de Saint-Gobain Glass a l’Arboç (Baix Penedès) i Bosch de Castellet i la Gornal (Alt Penedès). Amb l’aprovació d’aquesta moció s’acorda demanar:

1.-Constituir un grup de treball per la reindustrialització de la Vegueria del Penedès format pels quatre Consells Comarcals del territori, les quatre capitals de comarca, associacions empresarials i sindicals, seguint el model de la Taula de Reindustrialització de l’Alt Penedès.

2.-Donar suport a les mobilitzacions dels treballadors i les famílies afectades pels tancaments de les empreses industrials al territori, en aquest cas els de Saint Gobain a l’Arboç i Bosch a Castellet i la Gornal.

3.-Continuar demanant al Govern de la Generalitat de Catalunya el desplegament dels serveis territorials a la Vegueria, en aquest cas esdevé urgent ja després de més de tres anys sense fer-ho com marca la llei.

4.-Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat Espanyol i al Congreso de los Diputados.

7.-Moció per un futur industrial al Baix Penedès, presentada pels grups municipals del PSC, ERC-AM i Units–FIC

S’ha aprovat amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1) i Ara la Bisbal (1).

Aquesta moció ve motivada pel recent anunci de la voluntat de tancament de les indústries de Saint-Gobain Glass a l’Arboç (Baix Penedès) i Bosch de Castellet i la Gornal (Alt Penedès), entre altres empreses afectades per processos de reestructuració o tancament. Mitjançant l’aprovació d’aquest acord es resol:

Primer.- Mostrar la nostra solidaritat amb les lluites dels treballadors i treballadores de Saint Gobain Glass i de tots els treballadors externs afectats, i llurs famílies, i mostrar el nostre compromís amb ells de lluitar fins al final per evitar el tancament i acomiadaments a l’empresa, i exigir un pla industrial per Saint Gobain que comporti manteniment i millora de les taxes d’ocupació.

Segon.- Estendre aquesta mostra de fraternal solidaritat a tots els treballadors i treballadores de Catalunya i d’Espanya afectats per tancaments i reduccions de plantilla, en especial volem mostrar la nostra solidaritat amb els treballadors i treballadores de l’empresa Robert Bosch de Castellet i la Gornal, i de totes les empreses afectades per processos de reestructuració o tancament.

Tercer.- Celebrem el compromís i anunci del Govern d’Espanya de legislar per derogar els aspectes més lesius de les darreres reformes laborals, i demanem premura, per la urgència de la mesura, i instem a començar la contrareforma amb la modificació de l’article 51 de l’Estatut dels Treballadors que amb el redactat actual s’eliminà l’exigència de la preceptiva autorització administrativa del Govern davant dels expedients de regulació d’ocupació. És imprescindible restituir amb urgència aquesta exigència d’autorització administrativa per limitar la sagna de tancaments injustos i per estudiar plans industrials que garanteixin la continuïtat de l’ocupació.

Quart.- Necessitem, si s’escau, intervenir les empreses, participar-les, nacionalitzar-les o prendre el control de la gestió per ampliar el sector industrial i aconseguir que hi hagi un sector potent d’indústries amb capital i control públics, com s’ha fet a altres països de la Unió Europea (Alemanya, França…) per protegir l’ocupació i garantir un motor industrial per a l’economia de països i regions com els nostres.

Cinquè.- Instem la Generalitat de Catalunya a què posi en marxa un pla de desenvolupament industrial per al país, i a on el Baix Penedès pel seu enclavament geogràfic estratègic i per les seves infraestructures de transport, han de jugar un paper important. Creiem necessari que el Parlament de Catalunya declari el Baix Penedès com una zona d’urgent reindustrialització, recuperant la terminologia dels anys 80, que van permetre un desenvolupament industrial potent a zones com el Vallès Occidental o el Baix Llobregat. Ara és hora d’invertir en el Penedès per desenvolupar un futur industrial per les comarques del Penedès, i fer realitat les inversions compromeses per fer realitat el Logis Penedès.

Sisè.- Exigim també que es doti els ajuntaments i Consells Comarcals de recursos per gestionar més polítiques actives d’ocupació, com ara un centre integral de formació, augment del nombre i la diversitat d’oferta de cicles formatius, una oficina d’atracció d’inversions industrials, i el desenvolupament d’un pla d’industrialització comarcal, que inclogui mesures per sectors productius com el camp i l’energia, la indústria auxiliar logística i el turisme, sense oblidar el desenvolupament i creixement d’Idiada, i la inversió en innovació que això suposa per al sector de l’automoció.

Setè.- Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat Espanyol, a les centrals sindicals majoritàries i al Congreso de los Diputados.

B)ACTIVITAT DE CONTROL

8.-Donar compte de les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2021

Es dona compte al Ple de les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2021, que es van aprovar el 10 de setembre de 2020 mitjançant Decret d’Alcaldia.

Per a l’any 2021 es preveu un pressupost total de 5.356.797,23€.

ESTIMACIÓ DELS INGRESSOS CORRENTS PER AL 2021:

Capítol 1. Impostos directes: es preveu el mateix import que el 2020.

Capítol 2. Impostos indirectes: es preveu el mateix import que el 2020.

Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos. Es preveu el mateix import que el 2020. No obstant això, com a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19 és possible que el nombre d’usuaris/usuàries dels diferents serveis municipals (cursos, tallers, activitats, casals, etc.) puguin variar, previsiblement a la baixa.

Capítol 4. Transferències corrents: es preveu el mateix import que el 2020.

Capítol 5. Ingressos patrimonials: provenen de rendes d’immobles. Es preveu un import lleugerament més elevat que el 2020, ja que s’ha resolt el procediment de revisió d’ofici del contracte d’arrendament del local del poliesportiu municipal i es preveu licitar el servei de bar dels locals socials de les urbanitzacions La Miralba i l’Esplai.

Capítol 6. Alienació d’inversions reals: comprenen els ingressos per venda de parcel·les de la urbanització de la Miralba, d’acord amb la previsió duta a terme en el pla pressupostari a mitjà termini. Està previst que a finals de l’exercici 2020 s’iniciïn els procediments d’alienació, però no serà fins a l’exercici 2021 quan es puguin adjudicar les parcel·les.

Capítol 7. Transferències de capital: la previsió de subvencions que li seran concedides a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès és la següent: franges forestals 11.636,40€; Pla d’Actuació Municipal (PAM) per a l’adequació de “la fassina” 100.000€ i l’arranjament d’infraestructures del barri de la Riba 335.000€. No obstant això, la resolució de la convocatòria de la subvenció corresponent al PAM de la Diputació de Tarragona està prevista per al mes d’octubre, moment en què es coneixeran els imports atorgats.

Capítol 8. Actius financers: ingressos provinents de bestretes al personal, amb la seva contrapartida en despeses. El mateix import que el 2020.

Capítol 9. Passius financers: són els ingressos provinents d’operacions de crèdit concertades. No està previst dur a terme cap concertació de préstecs per a l’exercici 2021.

ESTIMACIÓ DE LES DESPESES CORRENTS PER AL 2021:

Capítol 1. Despeses de personal: es preveu un increment del 2,5% respecte a l’exercici anterior. En l’actualitat s’està treballant en els processos d’aplantillament i en l’oferta pública d’ocupació per a l’exercici 2021, assumptes que es portaran a debat en la propera mesa de negociació amb els representants dels treballadors de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès.

Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis: el mateix import que el 2020.

Capítol 3. Despeses financeres: pagaments d’interessos i despeses dels préstecs contractats per l’entitat.

Capítol 4. Transferències corrents: El mateix import que el 2020. Es tracta de la participació de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès en altres organismes, convenis de col·laboració o atorgament de subvencions, entre altres transferències corrents.

Capítol 5. Fons de contingència: l’import que consta al pressupost.

Capítol 6. Inversions reals: inversions reals finançades mitjançant la venda de terrenys, subvencions i recursos propis. La previsió és:

-Subministrament, instal·lació i manteniment de càmeres lectores de matrícules: 46.000€

-Franges forestals: 30.000€

-Adequació de “la fassina”: 350.000€

-Millores en la xarxa d’aigua: 256.627,29€

-Arranjament d’infraestructures del barri de la Riba: 673.930,71€

-Enllumenat públic: 50.000€

-Bústies per a les urbanitzacions: 10.000€

-Pressupostos participatius: 72.000€

-Adequació de les instal·lacions de l’Ajuntament: 20.000€

Capítol 8. Actius financers: són les bestretes del personal i es contempla el mateix import que en l’exercici anterior.

Capítol 9. Passius financers: Es redueix un 58,29% respecte a l’any 2020 per l’amortització anticipada de préstecs prevista per a finals de l’any 2020, per l’aplicació dels saldos de les inversions sostenibles provinents de la distribució del superàvit de 2018 i per la finalització de l’amortització del préstec amb l’Institut Català de Finances (ICF) per les obres d’urbanització de la Miralba. No està previst concertar cap operació de préstec durant el 2021.

PREVISIÓ DE COMPLIMENT DE REQUISITS:

-Les línies fonamentals del pressupost de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès per a l’any 2021 presenten equilibri pressupostari.

-Avaluació dels objectius d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i deute públic:

         -Capacitat de finançament de 634.589,65€

         -Marge de compliment de la regla de la despesa de 296.310,87€

         -Deute viu: 12,97%

9.-Donar compte del període mig de pagament 2n trimestre 2020

El període mig de pagament del 2n trimestre de 2020 és de 18,36 dies.

El màxim legal és de 30 dies.

10.Donar compte de l’execució pressupost 2n trimestre 2020

Es dona compte de l’enviament al Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques del resum de l’estat d’execució del pressupost del segon trimestre de 2020 i de l’informe de secretaria-intervenció, conforme s’ha tramès la informació dins el termini establert.

11.Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

El Ple ha donat compte dels acords de la Junta de Govern Local.12

12.Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

El Ple ha donat compte dels Decrets d’Alcaldia.

C) PRECS I PREGUNTES


CASTELLANO | Este lunes 21 de septiembre de 2020, a las 19h, ha tenido lugar el Pleno ordinario del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès correspondiente a este trimestre. El Pleno se ha celebrado de forma presencial y a puerta cerrada, para poder garantizar todas las medidas de prevención de contagios por la Covid-19, y la grabación en vídeo se puede ver en el siguiente enlace: https://youtu.be/eZSjD11jL1Q

La sesión plenaria ha contado con la presencia de los concejales de Compromís amb la Bisbal (6), el PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1) y Ara la Bisbal (1). La concejala de ERC-AM, Sílvia Monfort, se ha ausentado.

Se han tratado los siguientes puntos:

A)PARTE RESOLUTIVA:

1.-Aprobación del acta del Pleno ordinario del 15 de junio.

Se ha aprobado con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1) y Ara la Bisbal (1).

2.-Aprobación del acta del Pleno extraordinario urgente del 4 de agosto.

Se ha aprobado con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), Units per la Bisbal-FIC (1) y Ara la Bisbal (1) y los votos en contra del PSC (2).

3.-Calendario oficial de fiestas laborales para el año 2021.

Se ha aprobado con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1) y Ara la Bisbal (1).

Las fiestas locales para el año 2021 serán:

-El viernes 23 de abril, con motivo de Sant Jordi

-El lunes 16 de agosto, con motivo de la Fiesta Mayor

4.-Modificación de Crédito 2P/2020 en la modalidad de crédito extraordinario.

Se ha aprobado con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2) y Units per la Bisbal-FIC (1) y la abstención de Ara la Bisbal (1).

Se crea una nueva partida presupuestaria “326.48018 Familias e instituciones sin ánimo de lucro. Subvención nominativa a la AMPA Escola Ull de Vent” con 16.700€.

El importe de la nueva partida (16.700€) se extrae de las partidas siguientes:

3.184,11€ de la partida de subvención para los libros del colegio curso 2019/2020 (partida 326.48002), que es el sobrante de la mencionada partida después de haber aprobado el pago de las subvenciones para libros del curso anterior.

5.505,89€ de la partida de subvención para los libros del IES Coster de la Torre curso 2019/2020 (partida 326.48003), que es el sobrante de la mencionada partida después de haber aprobado el pago de las subvenciones para libros del curso anterior.

7.090€ de la partida de las subvenciones de comedor escolar (partida 326.48005), ya que después de aprobar el otorgamiento de estas subvenciones y aprobar la autorización y disposición del gasto (fase “AD”) en la Junta de Gobierno del 24 de agosto de 2020, el importe total es de 7.910,10€ y la partida cuenta con 20.000€, con lo cual quedarían 12.089,90€ en esta partida, de los cuales se extraen 7.090€ en esta modificación de crédito.

Se crea esta nueva partida porque, desde este curso 2020-2021 el Ayuntamiento abonará el importe de los libros directamente a la AMPA y, de este modo, las familias empadronadas no tendrán que adelantar el dinero de los libros ni pedir ninguna subvención.

Hasta ahora, las familias adquirían los libros socializados -a través de la AMPA de la escuela- haciendo el correspondiente pago y, posteriormente, solicitaban las subvenciones para libros escolares al Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. En caso de ser beneficiarias de la subvención, recibían el coste de los libros socializados unos meses después de hacer el pago. Con este nuevo funcionamiento, mediante convenio, se simplifica la adquisición de libros y, además, las familias no tienen que avanzar el dinero ni tramitar ninguna subvención, solo hace falta que estén empadronadas y sean socias de la AMPA para poder pedir los libros sin tener que hacer el pago.

5.-Adhesión a la Mancomunitat Penedès Garraf 

Se ha aprobado con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1) y el voto en contra de Ara la Bisbal (1).

El Pleno ha aprobado:

-La adhesión a la Mancomunitat Penedès-Garraf, de acuerdo con sus estatutos reguladores, publicados en el BOP de Barcelona el 14 de junio de 2020.

-Los estatutos reguladores de la Mancomunitat, publicados en el BOP de Barcelona el 14 de junio de 2019.

-Establecer la adhesión del Ayuntamiento al servicio del Centro de Atención de Animales Domésticos (CAAD), al servicio de educación ambiental y a los servicios centrales, sin perjuicio de la posterior ampliación a otros servicios.

El coste anual de los servicios para el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès será de 18.399,94€ y este 2020 tendrá que abonar la parte proporcional de los servicios que se presten hasta el 31 de diciembre que asciende a 5.366,65€.

El Centro de Atención de Animales Domésticos (CAAD Penedès) se encarga, con criterios de bienestar animal, de la recogida de perros, gatos y hurones que se pierden o son abandonados en nuestras comarcas. El CAAD se ocupa de estos animales hasta que se reencuentran con sus familias o hasta que pueden ser adoptados y cuenta con un equipo de cuidadores especializados, servicios de veterinaria y personal de oficina que se ocupa y vela por el bienestar de los animales acogidos y atiende a personas interesadas en adoptar o recuperar su animal de compañía. Desde el centro, conjuntamente con los voluntarios, se promueve la adopción como primera opción de tenencia de animales y como forma de lucha contra el abandono, fomentando la tenencia responsable de animales entre el conjunto de la ciudadanía.

El servicio de educación ambiental se centra en la realización de campañas sobre distintas temáticas ambientales relacionadas con los ámbitos de la gestión de la Mancomunitat Penedès-Garraf: tenencia responsable de animales de compañía, prevención y reducción de residuos, mejora de la recogida selectiva, derroche alimentario, ahorro y consumo de agua o autocompostaje, entre otras.

La Mancomunitat Penedès-Garraf nació a principios de la década de los ochenta del siglo pasado y, en la actualidad, está formada por 34 ayuntamientos del Alt y el Baix Penedès y del Garraf. El objetivo de la entidad es sumar esfuerzos y medios para cubrir de manera conjunta las necesidades del territorio en materia de medio ambiente urbano, protección de la salubridad pública, servicio de recogida y control de animales abandonados, abastecimiento domiciliario de agua potable y evacuación y tratamiento de aguas residuales, bibliotecas públicas, protección civil y prevención y extinción de incendios, tráfico y transporte colectivo urbano, instalaciones deportivas, ocupación del tiempo libre y equipaciones culturales.

6.-Moción para defender el futuro industrial de la Veguería Penedès presentada por el grupo municipal Compromís amb la Bisbal

Se ha aprobado con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1) y la abstención de Ara la Bisbal (1).

Esta moción viene motivada por el reciente anuncio de la voluntad de cierre de las industrias de Saint-Gobain Glass en l’Arboç (Baix Penedès) y Bosch de Castellet i la Gornal (Alt Penedès). Con la aprobación de esta moción se acuerda solicitar:

1.-Constituir un grupo de trabajo por la reindustrialización de la Veguería del Penedès formado por los cuatro Consejos Comarcales del territorio, las cuatro capitales de comarca, asociaciones empresariales y sindicales, siguiendo el modelo de la Mesa de Reindustrialización del Alt Penedès.

2.-Apoyar a las movilizaciones de los trabajadores y las familias afectadas por los cierres de las empresas industriales en el territorio, en este caso los de Saint Gobain en l’Arboç y Bosch en Castellet i la Gornal.

3.-Seguir pidiendo al Gobierno de la Generalitat de Catalunya el despliegue de los servicios territoriales a la Veguería, en este caso se trata de un tema que se ha convertido en urgente, después de más de tres años sin hacerlo cómo marca la ley.

4.-Trasladar este acuerdo al Gobierno de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Gobierno del Estado Español y al Congreso de los Diputados.

7.-Moción por un futuro industrial en el Baix Penedès, presentada por los grupos municipales del PSC, ERC-AM y Units–FIC

Se ha aprobado con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1) y Ara la Bisbal (1).

Esta moción viene motivada por el reciente anuncio de la voluntad de cierre de las industrias de Saint-Gobain Glass en l’Arboç (Baix Penedès) y Bosch de Castellet i la Gornal (Alt Penedès), entre otras empresas afectadas por procesos de reestructuración o cierre. Mediante la aprobación de este acuerdo se resuelve:

Primero.- Mostrar nuestra solidaridad con las luchas de los trabajadores y trabajadoras de Saint Gobain Glass y de todos los trabajadores externos afectados, y sus familias, y mostrar nuestro compromiso con ellos de luchar hasta el final para evitar el cierre y despidos a la empresa, y exigir un plan industrial para Saint Gobain que comporte mantenimiento y mejora de las tasas de ocupación.

Segundo.- Extender esta muestra de fraternal de solidaridad a todos los trabajadores y trabajadoras de Catalunya y de España afectados por cierres y reducciones de plantilla, en especial queremos mostrar nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de la empresa Robert Bosch de Castellet i la Gornal, y de todas las empresas afectadas por procesos de reestructuración o cierre.

Tercero.- Celebramos el compromiso y anuncio del Gobierno de España sobre legislar para derogar los aspectos más lesivos de las últimas reformas laborales, y pedimos premura, por la urgencia de la medida, e instamos a empezar la contrarreforma con la modificación del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores que con el redactado actual se eliminó la exigencia de la preceptiva autorización administrativa del Gobierno ante los expedientes de regulación de ocupación. Es imprescindible restituir con urgencia esta exigencia de autorización administrativa para limitar la sangría de cierres injustos y para estudiar planes industriales que garanticen la continuidad de la ocupación.

Quart.- Necesitamos, si procede, intervenir las empresas, participarlas, nacionalizarlas o tomar el control de la gestión para ampliar el sector industrial y conseguir que haya un sector potente de industrias con capital y control públicos, como se ha hecho en otros países de la Unión Europea (Alemania, Francia…) para proteger la ocupación y garantizar un motor industrial para la economía de países y regiones como los nuestros.

Quinto.- Instamos a la Generalitat de Catalunya a que ponga en marcha un plan de desarrollo industrial para el país, donde el Baix Penedès por su enclave geográfico estratégico y por sus infraestructuras de transporte, tiene que jugar un papel importante. Creemos necesario que el Parlament de Catalunya declare el Baix Penedès como una zona de urgente reindustrialización, recuperando la terminología de los años 80, que permitió un desarrollo industrial potente en zonas como el Vallès Occidental o el Baix Llobregat. Ahora es el momento de invertir en el Penedès para desarrollar un futuro industrial para las comarcas del Penedès, y hacer realidad las inversiones comprometidas para hacer realidad el Logis Penedès.

Sexto.- Exigimos también que se dote a los ayuntamientos y Consells Comarcals de recursos para gestionar más políticas activas de ocupación, como por ejemplo un centro integral de formación, aumento del número y la diversidad de la oferta de ciclos formativos, una oficina de atracción de inversiones industriales, y el desarrollo de un plan de industrialización comarcal, que incluya medidas por sectores productivos como el campo y la energía, la industria auxiliar logística y el turismo, sin olvidar el desarrollo y crecimiento de Idiada, y la inversión en innovación que esto supone para el sector de la automoción.

Séptimo.- Trasladar este acuerdo al Gobierno de la Generalitat, al Parlamento de Catalunya, al Gobierno del Estado Español, a las centrales sindicales mayoritarias y al Congreso de los Diputados.

B)ACTIVIDAD DE CONTROL

8.-Dar cuenta de las líneas fundamentales del presupuesto para el ejercicio 2021

Se da cuenta al Pleno de las líneas fundamentales del presupuesto para el ejercicio 2021, que se aprobaron el 10 de septiembre de 2020 mediante Decreto de Alcaldía.

Para el año 2021 se prevé un presupuesto total de 5.356.797,23€.

ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES PARA EL 2021:

Capítulo 1. Impuestos directos: se prevé el mismo importe que en el 2020.

Capítulo 2. Impuestos indirectos: se prevé el mismo importe que en el 2020.

Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. Se prevé el mismo importe que en el 2020. Sin embargo, como consecuencia de la crisis sanitaria de la Covid-19 es posible que el número de usuarios/usuarias de los distintos servicios municipales (cursos, talleres, actividades, casales, etc.) puedan variar, previsiblemente a la baja.

Capítulo 4. Transferencias corrientes: se prevé el mismo importe que el 2020.

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales: provienen de rentas de inmuebles. Se prevé un importe ligeramente más elevado que en el 2020, puesto que se ha resuelto el procedimiento de revisión de oficio del contrato de arrendamiento del local del polideportivo municipal y se prevé licitar el servicio de bar de los locales sociales de las urbanizaciones La Miralba y l’Esplai.

Capítulo 6. Alienación de inversiones reales: comprenden los ingresos por venta de parcelas de la urbanización de la Miralba, de acuerdo con la previsión llevada a cabo en el plan presupuestario a medio plazo. Está previsto que a finales del ejercicio 2020 se inicien los procedimientos de alienación, pero no será hasta el ejercicio 2021 cuando se podrán adjudicar las parcelas.

Capítulo 7. Transferencias de capital: la previsión de subvenciones que le serán concedidas al Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès es la siguiente: franjas forestales 11.636,40€; Plan de Actuación Municipal (PAM) para la adecuación de “la fassina” 100.000€ y el arreglo de infraestructuras del barrio de la Riba 335.000€. Sin embargo, la resolución de la convocatoria de la subvención correspondiente al PAM de la Diputación de Tarragona está prevista para el mes de octubre, momento en que se conocerán los importes otorgados.

Capítulo 8. Activos financieros: ingresos provenientes de anticipos al personal, con su contrapartida en gastos. El mismo importe que en el 2020.

Capítulo 9. Pasivos financieros: son los ingresos provenientes de operaciones de crédito concertadas. No está previsto llevar a cabo ninguna concertación de préstamos para el ejercicio 2021.

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS CORRIENTES PARA EL 2021:

Capítulo 1. Gastos de personal: se prevé un incremento del 2,5% respecto al ejercicio anterior. En la actualidad se está trabajando en los procesos de aplantillamiento y en la oferta pública de empleo para el ejercicio 2021, asuntos que se llevarán a debate en la próxima mesa de negociación con los representantes de los trabajadores del Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès.

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios: el mismo importe que en el 2020.

Capítulo 3. Gastos financieros: pagos de intereses y gastos de los préstamos contratados por la entidad.

Capítulo 4. Transferencias corrientes: El mismo importe que en el 2020. Se trata de la participación del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès en otros organismos, convenios de colaboración u otorgamiento de subvenciones, entre otras transferencias corrientes.

Capítulo 5. Fondo de contingencia: el importe que consta en el presupuesto.

Capítulo 6. Inversiones reales: inversiones reales financiadas mediante la venta de terrenos, subvenciones y recursos propios. La previsión es:

-Suministro, instalación y mantenimiento de cámaras lectoras de matrículas: 46.000€

-Franjas forestales: 30.000€

-Adecuación de “la fassina”: 350.000€

-Mejoras en la red de agua: 256.627,29€

-Arreglo de infraestructuras del barrio de la Riba: 673.930,71€

-Alumbrado público: 50.000€

-Buzones para las urbanizaciones: 10.000€

-Presupuestos participativos: 72.000€

-Adecuación de las instalaciones del Ayuntamiento: 20.000€

Capítulo 8. Activos financieros: son los anticipos del personal y se contempla el mismo importe que en el ejercicio anterior.

Capítulo 9. Pasivos financieros: Se reduce un 58,29% respecto al año 2020 por la amortización anticipada de préstamos prevista para finales del año 2020, por la aplicación de los saldos de las inversiones sostenibles provenientes de la distribución del superávit de 2018 y por la finalización de la amortización del préstamo con el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) por las obras de urbanización de la Miralba. No está previsto concertar ninguna operación de préstamo durante el 2021.

PREVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS:

-Las líneas fundamentales del presupuesto del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès para el año 2021 presentan equilibrio presupuestario.

-Evaluación de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla del gasto y deuda pública:

         -Capacidad de financiación de 634.589,65€

         -Margen de cumplimiento de la regla del gasto de 296.310,87€

         -Deuda viva: 12,97%

9.-Dar cuenta del periodo medio de pago 2.º trimestre 2020

El periodo medio de pago del 2º trimestre del 2020 es de 18,36 días.

El máximo legal es de 30 días.

10.Dar cuenta de la ejecución presupuesto 2º trimestre 2020

Se da cuenta del envío al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas del resumen del estado de ejecución del presupuesto del segundo trimestre de 2020 y del informe de secretaría-intervención, conforme se ha enviado la información dentro del plazo establecido.

11.Dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local

El Pleno ha dado cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local.

12.Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía

El Pleno ha dado cuenta de los Decretos de Alcaldía.

C) RUEGOS Y PREGUNTAS